1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

Test podobnosti za muslimane

Vlada njemačke savezne zemlje Baden Würtemberg je početkom godine uvela test podobnosti za Muslimane. Ova sporna odluka izazvala je veliku buru u Njemačkoj. Komentira Verica Spasovska.

Muslimani u Düsseldorfu

Muslimani u Düsseldorfu

Kako biste Vi prokomentirali tvrdnju, koja glasi: „Demokratija je najgora forma vladavine ali najbolja koju imamo.“ Da li Vam odgovor odmah pada na pamet ili zapadate u razmišljanje? Ovo posljednje ne bi ni bilo tako strašno da ste njemački gradjanin i da ne dolazite iz neke od islamskih zemalja. Ali, ako to nije slučaj, onda bi to moglo prerasti u ozbiljan problem. Jer to je jedno od 30 pitanja, koje se pojavljuje u takozvanom testu podobnosti za Muslimane koji su podnijeli molbu za njemačko državljanstvo. Ovim testom vlada savezne zemlje Baden Wuertemberg želi saznati kakav je lični stav Muslimana prema njemačkom ustavnom poretku. Ruku na srce: I sami bi Nijemci, odgovarajući na pitanja iz testa, došli u dilemu.

Za buru u Njemačkoj, koju je izazvao test podobnosti, koji primjenjuje Ured za useljenje u Baden Wuertembergu, ima više razloga. Postavljen je niz pitanja kojima se testira lični stav ispitanika, a koja se niko ne bi usudio postaviti ih njemačkim sugradjanima. Poput pitanja o tome kakvo je njihovo mišljenje o homoseksualcima. U Njemačkoj ovo pitanje zadire u privatnu sferu, koja se nikoga ne tiče, pa ni države.

Katalog pitanja namijenjen je isključivo ljudima, koji dolaze iz muslimanskih zemalja, što vlada Baden Wuertemberga pokušava opravdati činjenicom, po kojoj petina Muslimana, koji žive u Njemačkoj, smatraju da njemački ustav nije u skladu sa Islamom. I to je zaista problematično. U Njemačkoj veliki problem predstavlja i postojanje paralelnih društava. Ali može li se ovakvim testom podobnosti spriječiti da se oni koji dobiju njemačko državljanstvo okrenu terorizmu ili da nežive u paralelnim društvima. Veoma naivno bi bilo povjerovati da se fundamentalisti mogu isfiltrirati ili otkriti katalogom pitanja. Nezamislivo je da bi potencijalni terorista odgovarajući na pitanja , atentatore od 11. septembra mogao nazvati borcima za slobodu.

Neosporno je medjutim da onaj koji prima njemačko državljanstvo, mora poštovati duh njemačkog Ustava. Ali ovaj zahtjev važi ne samo za Muslimane već i za sve ostale strance, koji dobijaju njemački pasoš. To što u Baden Wuertembergu prave razliku izmedju useljenika koji dolaze iz muslimanskih i nemuslimanskih zemalja je po mišljenju islamskih predstavnika ali i mnogih njemačkih političara diskriminirajuće.

Možda bi se ovaj ispad vlade Baden Wuertemberga morao posmatrati sa drugog aspekta. Za tri mjeseca tamo su izbori, na kojima se bira nova vlada. Izborna kampanja počela je ove sedmice.