Svjetski lideri obećali mjere za prevazilaženje finansijske krize | TEME | DW | 16.11.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

Svjetski lideri obećali mjere za prevazilaženje finansijske krize

Bila je to demonstracija dobre volje. Velike industrijske i zemlje u razvoju su dogovorile sveopštu reformu globalnog finansijskog sistema. Dogovorom se želi spriječiti ponavljanje aktuelne teške finansijske krize.

Zvaničnici G20 su pozvali na inteziviranje napora vlada u podršci nacionalnim ekonomijama, saradnju po pitanju međunarodnih propisa finansijskog sistema i reformi svjetskih struktura za pomoć zemljama u razvoju.

Zvaničnici G20 su pozvali na inteziviranje napora vlada u podršci nacionalnim ekonomijama, saradnju po pitanju međunarodnih propisa finansijskog sistema i reformi svjetskih struktura za pomoć zemljama u razvoju.

Američki predsjednik Džordž Buš (George Bush) je rekao da se regulisanjem finansijskog tržišta mora odgovoriti zahtjevima 21. vijeka. „Odlučujuće su naše zajedničke procjene, a to je da imamo posla sa teškom kreditnom i finansijskom krizom koje negativno utiču na naše nacionalne ekonomije. Trenutni regulativni sistem potiče još iz 20. vijeka. Došlo je vrijeme za razvoj novih pravila. Prije svega je potrebno više transparentnosti čime bi investitori prepoznali prave vrijednosti onog što kupuju“, izjavio je američki predsjednik. Konkretnih mjera za sada nema. One bi rebale biti izrađene do naredne, proljetne konferencije. Po svemu sudeći se radi o 50 pojedinačnih mjera.

Ko je kriv za finansijsku krizu?

Na samitu je dogovoreno da se pomogne zemljama u razvoju da dobiju pristup finansijama u trentunim otežanim uslovima i naglašena značajna uloga Međunarodnog monetarnog fonda u reagovanju na krizu.

Na samitu je dogovoreno da se pomogne "zemljama u razvoju da dobiju pristup finansijama u trentunim otežanim uslovima" i naglašena "značajna uloga Međunarodnog monetarnog fonda u reagovanju na krizu".

U Zajednčkom saopštenju se još navodi da se mora stvoriti osnova za reformu koja će tako djelovati da se trenutna kriza više ne ponovi. Zemlje učesnice samita su se u principu izjasnile za slobodno tržište, otvorenu trgovinu i efektivnu regulaciju finansijskog tržišta. U saopštenju se ukratko navode i razlozi izbijanja finansijske krize. Tako se navodi da političari i odgovarajuće instance za nadgledanje u pojedinim zemljama u razvoju, nisu u dovoljnoj mjeri procijenili rizike na finansijskom tržištu. Navedene instance nisu išle u korak sa inovacijama na finansijskom tržištu i nisu formirale odgovarajuće nacionalne kontrolne sisteme.

Njemačka kancelarka Angela Merkel je na kraju konferencije rekla da svi učesnici na tržištu trebaju regulisati i nadgledati sve produkte i tržišta. Njemački ministar finansija Per Stajnbruk (Peer Steinbrück) je zadovoljan samitom i on kaže „da se ovako nešto još nikada nije desilo. „Rezultati samita su i u interesu Njemačke i ovo je pravi odgovor na dimneziju problema koji imamo“.

Šest "koraka" za bolje sutra

Lider su, između ostalog, dogovorili reformu međunarodnih finansijskih insititucija, poput Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.

Lider su, između ostalog, dogovorili reformu međunarodnih finansijskih insititucija, poput Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.

U zajedničkom saopštenju je navedno šest koraka koje bi odmah trebalo preduzeti. To su nastavak "energičnih napora i preduzimanje svi neophodnih akcija potrebnih za stabilizaciju finansijskog sistema", "prepoznavanje značaja podrške monetarnoj politici u zavisnosti od domaćhih uslova", kao i "korištenje fiskalnih mjera za stimulisanje domaće potražnje".

Takođe je dogovoreno da se pomogne "zemljama u razvoju da dobiju pristup finansijama u trentunim otežanim uslovima" i naglašena "značajna uloga Međunarodnog monetarnog fonda u reagovanju na krizu".
Preporuka redakcije