1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Suđenje nije sociološka rasprava

Na suđenju za granatiranje Sarajeva sudije opomenule branioce generala Miloševića da izlaze izvan okvira svog dokaznog postupka

default

Posljedice granatiranja Sarajeva

Na suđenju u Haškom tribunalu generalu Dragomira Miloševiću, bivšem komandantu Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske zbog artiljerijskih i snajperskih napada na Sarajevo od avgusta 1994. do kraja rata u Bosni i Hercegovina, branitelji već tri sedmice izvode svjedoke u odbranu optuženog. Sudijsko vijeće je, međutim, ocijenilo da se u svom dokaznom postupku odbrana ne suočava uopšte sa navodima tužbe i ne ispunjava zahtjeve dokaznog postupka.

Osnovna primjedba vijeća je da advokati Branislav Tapušković i Branislava Isailović, umjesto da brane generala Miloševića, optuženog za zločine protiv čovječnosti, izvode dokaze o stradanjima Srba u Sarajevu i okolini. Sudije su već opomenule odbranu da ta stradanja niko ne pobija, ali da ona nisu predmet optužnice, nego je to izloženost građana Sarajeva artiljerijskom i snajperskom teroru jedinica Sarajevsko-romanijskog korpusa, kojima je komandovao optuženi. Na advokatima je da ga brane od navoda tužbe, da pokušaju da dokažu njegovu nedužnost, a ne da objašnjavaju cjelokupnu pozadinu rata, mišljenje je vijeća.

"Svakoga od vas podsjećam da ono što ovdje imamo jeste sud, a ne univerzitetski tečaj o istoriji i sociologiji sukoba u Sarajevu", rekao je predsjedavajući sudija Patrik Robinson, a potom dao riječ odbrani optuženog generala. Advokat Tapušković je ponovio da se Sarajevsko-romanijski korpus samo branio od premoćnijeg neprijatelja, a da je u Sarajevu teror provodila Armija Bosne i Hercegovina, čije najveće žrtve su bili Srbi.

"U ovoj pomešanosti civilnih delova grada, tu se ne zna ko je bio u težem položaju. Te muke svih stanovnika Sarajeva bile su podjednake. Po tome se oni ne mogu razlikovati jedni od drugih, niti jedno mjesto grada od drugog. Bilo je isto - u Lukavici kao i u Starom Gradu", rekao je branilac optuženog generala Miloševića.

Da bi dokazao ta podjednaka stradanja, on je, primjera radi, prošle sedmice izveo jednog svjedoka iz Hadžića, grada koji jeste u sarajevskoj opštini, ali i dvadeset kilometara daleko od centra Sarajeva o kojem je jedino riječ u optužnici. Na tu činjenicu se osvrnuo i zastupnik tužbe, uključujući se u raspravu.

"Zbog čega je stradanje Srba u Hadžić ima bitno za ono što je navedeno u optužnici? Mi tu ne vidimo relevantnost, osim ukoliko odbrana ne tvrdi da je zbog tih stradanja Sarajevsko-romanijski korpus preduzeo kampanju artiljerijske i snajperske vatre na grad", rekao je tužilac Daherti.

Sudija Robinson je bio odlučan u tome da advokati generala Miloševića moraju promijeniti strategiju svoje odbrane i naglasio:

"To pitanje je važno jer, ako se vijeće ne uvjeri u relevantnost ovakve vrste dokaza, onda će ti dokazi biti isključeni u cjelosti, a neki u dijelovima", rekao je on.

Da li će branioci generala Miloševića prihvatiti ovu opomenu moći ć e se utvrditi narednih dana u ispitivanju novih svjedoka odbrane.