1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

State Depatment: Stanje ljudskih prava u BiH i dalje loše

Vlada SAD objavila je izvještaj o stanju ljudskih prava u 2007. godini. U dijelu izvještaja koji se odnosi na BiH naglašava se da je stanje s poštivanjem ljudskih prava u ovoj zemlji i dalje na niskom nivou.

Izvještaj potencira nekoliko krupnih problema među kojima su loše stanje u bh. zatvorima, teškoće povratničke populacije, diskriminacija etničkih manjina i trgovina ljudima.

Izvještaj potencira nekoliko krupnih problema među kojima su loše stanje u bh. zatvorima, teškoće povratničke populacije, diskriminacija etničkih manjina i trgovina ljudima.

Izvještaj Vlade Sjedinjenih Američkih Država o stanju ljudskih prava u 2007. god. koji se odnosi na BiH potencira nekoliko krupnih problema među kojima su loše stanje u bh. zatvorima, teškoće povratničke populacije, diskriminacija etničkih manjina i trgovina ljudima. Izvještaj State Departmenta u znatnoj se mjeri podudara sa nedavno prezentiranim godišnjim izvještajem Helsinškog odbora za ljudska prava u BiH.

Navode iz izvještaja Vlade Sjedinjenih država o lošim uslovima u bh. zatvorima potvrdili su i zvaničnici u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Helsinškog komiteta Republike Srpske Branko Todorović upozorava na alarmantno stanje: "Imate situacije da maloljetni prestupnici borave u istim ćelijama sa ubicama ili potencijalnim ubicama i svakodnevno nasilje u zatvorima". U Federaciji, posebno je teško stanje u Kazneno-popravnom zatvoru Zenica. Savjetnik federalnog ministra pravde Goran Šimić kaže da je započet proces imenovanja novih direktora zatvora i da su spremni akti za definiranje nove procedure postupanja prema zatvorenicima. Isitče, međutim, da je neophodna podrška društva u cjelini: "Potreban je kvalitetniji društveni pristup i promjena svijesti kod samih građana".

Ugrožena prava povratnika

Izvještaj State Departmenta upozorava i na diskriminaciju etničkih i vjerskih manjina.

Izvještaj State Departmenta upozorava i na diskriminaciju etničkih i vjerskih manjina.

Taj problem posebno pogađa povratničku populaciju. Predsjednik Helsinškog komiteta BiH Srđan Dizdarević kaže da je diskriminacija povratnika prisutna u svim segmentima: "Od zapošljavanja, pristupa zdravstvenoj zaštiti, obrazovanja, prava na penziju, socijalnih prava itd."

Prema izvještajima američke vlade i Helsinškog komiteta u BiH je i dalje prisutan problem trgovine ljudima. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Rizvo upozorava na najznačajniji ograničavajući faktor u suzbijanju ovog krivičnog djela: "Stalno ističemo da je problem BiH vrlo blaga kaznena politika".

Iako je ostvaren određen napredak u nekim područjima tokom 2007. godine, ozbiljni problemi i dalje su prisutni. U izvještaju State Departmenta su istaknuta i druga pitanja koja izazivaju zabrinutost, kao što su: povećan broj pogibija od nagaznih mina, policijska zlostavljanja, povećano maltretriranje i zastrašivanje novinara i diskriminacija i nasilje nad ženama.