1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Komentar

Razdor oko ukidanja OHR-a još traje

Dok Špirić ističe da se napredovalo u reformama i da stvoreni uslovi za ukidanje OHR-a, Raguž smatra da je BiH još uvijek potreban OHR. Moraju se ostvariti pet ciljeva i dva uvjeta. No, postdejtonska retorika koči.

Dokle će visoki predstavnici odlučivati?

Dokle će visoki predstavnici odlučivati?

U BiH gotovo da ne prestaje rasprava o tranziciji OHR-a u Ured specijalnog predstavnika Evropske unije. U potenciranju ove teme prednjače političari iz Republike Srpske (RS). Jedan od lidera Stranke nezavisnih socijal-demokrata (SNSD), aktuelni predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Nikola Špirić smatra da su institucije BiH spremne suočiti se sa izazovima i bez OHR-a. “Bosna i Hercegovina ima razvijene institucionalne kapacitete koji mogu podnijeti trenutni izazov integracije BiH”, ističe Špirić.

Političari iz Federacije vjeruju da bi prijevremena transformacija OHR-a ugrozila odnose u BiH i proces postdejtonske reintegracije države. Lider HDZ-a 1990 Martin Raguž kaže da BiH još nije spremna za gašenje OHR-a. “To će biti moguće samo ako budemo imali jednu funkcionalnu strukturu koja može ispuniti zadane ciljeve i očekivanja građana, to je stabilna BiH u Evropskoj uniji”, ističe Raguž

Nijedan od pet ciljeva nije u potpunosti ispunjen

“OHR će jednog dana ipak biti zatvoren, a uloga međunarodne zajednice u BiH promijenjena”, ističe visoki predstavnik Miroslav Lajčak. “Ključni

Špirić smatra da BiH može bez OHR-a

Špirić smatra da BiH može bez OHR-a

igrač u BiH postaće Evropska unija. Ali da bi se to desilo moraju biti ispunjeni svi uslovi koje je postavio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira”, naglašava Lajčak.

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ispunjen je prvi od dva uslova za tranziciju OHR-a u Ured specijalnog predstavnika EU. Međutim, nijedan od pet ciljeva - pravična raspodjela imovine, pitanje imovine odbrambenih struktura, primjena konačne arbitražne odluke za Brčko, fiskalna održivost i jačanje vladavine prava - nije u potpunosti ispunjen. Miroslav Lajčak: “Možda je 50 posto od zadatih ciljeva ispunjeno. To što je ostalo su veoma komplikovana pitanja. Bilo bi apsolutno gubljenje vremena da bilo ko špekuliše o zatvaranju OHR-a prije ispunjavanja svih ciljeva.”

Ako BiH ne dobije pozitivnu ocjenu u novembru, OHR ostaje

Vlasti već četiri godine nemaju sporazum o raspodjeli imovine zbog čega je OHR nedavno produžio zabranu raspolaganja državnom imovinom u oba bh. entiteta. Na svim nivoima treba postići sporazum o prenošenju nepokretne imovine odbrambenih struktura. Potrebno je usvojiti i zaštitne mehanizame u pogledu odnosa Distrikta Brčko sa državom i entitetima. Vlasti, također, trebaju usvojiti Zakon o Nacionalnom fiskalnom vijeću.

Najznačajniji pomaci ostvareni su na planu rješenja vojne imovine i primjeni finalne arbitražne odluke za Brčko. Napretka ima i u planovima za fiskalnu održivost te uspostavi vladavine prava. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić: “Ono što sa zadovoljstvom mogu da kažem jeste da smo usvojili strategiju za reformu pravosudnog sistema u BIH i da smo došli do formule raspodjele prihoda sa jedinstvenog računa.” Za uspostavu vladavine prava neophodno je izraditi i usvojiti državnu strategiju rješavanja slučajeva ratnih zločina.

Pet ciljeva i jedan ispunjeni uslov – potpisivanje SSP-a, čini se da su jasno definirani. Uslov koji još uvijek nije ispunjen odnosi se na ocjenu Vijeća za provedbu mira o situaciji u BiH. Ona mora biti pozitivna ili će OHR u novembru, na narednoj sjednici Vijeća, dobiti još jedno produženje mandata.