1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

Radno vrijeme u Češkoj

Prelazni period u Češkoj sa planske na tržišnu privredu za brojne poduzetnike predstavlja veliki izazov. Danas se u Češkoj broj nezaposlenih kontinuirano smanjuje, a radna produktivnost je čak dostigla evropski prosjek

Mladi u Češkoj su zadovoljni da je njihova zemlja pristupila Evropskoj uniji

Mladi u Češkoj su zadovoljni da je njihova zemlja pristupila Evropskoj uniji

Nezaposlenost je krajem prošle godine u Češkoj dostigla rekordni minimum. Ona je iznosila 4,9 odsto. Dakle brojka koja je čak iznenadila i same specijaliste. Jedan od njih Dalibor Holy iz Češkog ureda za statistiku o tome kaže:

„Sa makro-ekonomskog gledišta to je uistinu iznenađenje. Međutim ako pratimo dugoročni trend na tržištu rada, onda to u principu i nije neko iznenađenje jer se takav trend zapravo drži već duže vremena. U Češkoj se naime od 2OO4. smanjuje broj nezaposlenih i pri tom se također povećava i broj slobodnih radnih mjesta“, kaže Dalibor Holy.

Češka se inače u poređenju sa drugim evropskim zemljama na tom planu takoreći dugo mučila. Još prije 1O godina radna nedjelja je trajala 45 sati, dakle 5 sati duže nego što je to propisano zakonom o radu. No u prošloj godini radna nedjelja je bila 43 sata. S tim u vezi se postavlja pitanje da li Česi efektivno ne rade dovoljno ? Dalibor Holy s tim u vezi kaže:

„Iz međunarodnih studija proizilazi da mi radimo mnogo. U zapadnoj Evropi, naprimjer u Holandiji žene rijetko rade 8 sati na dan. Kod nas je to međutim sasvim normalno. Broj onih koji rade samo na određeno vrijeme je veoma mali i kod žena on iznosi 6 do 7 procenata a kod muškaraca oko 3 odsto. Inače svi rade 8 sati tako da prema statističkim podacima mi radimo bez prekida“, kaže Holy.

Što se tiče produktivnosti rada u Češkoj je s tim u vezi tokom posljednjih godina bilo problema. Prije svega zbog stranih firmi na koje se češki poduzetnici još uvijek nisu naviknuli. Direktor češke filijale savjetodavne firme pod imenom Proudfootconsulting, Klaus Harrer ističe:

„Kada smo 1995. godine prvi put objavili studiju o proizvodnji, tada je oko 5O odsto radnog vremena bilo neproduktivno. Danas se ta vrijednost prema aktuelnoj studiji kreće oko 33 procenta. Pri tome smatramo da se 15 odsto radnog vremena nikada ne može koristiti kao produktivno“.

Prema riječima Klausa Harrera najlošije su one zemlje gdje neproduktivnost iznosi 38 odsto kao naprimjer Portugal ili Španija. Češka se nalazi negdje tu u sredini mada je u nekim u oblastima kada je riječ o gotovim proizvodima čak iznad Njemačke ili Austrije. No kako kaže Klaus Harrer u principu tu ne postoje neke bitne razlike.