Pripremni sastanak pred Konferenciju o klimi na Baliju | Politika | DW | 27.08.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Pripremni sastanak pred Konferenciju o klimi na Baliju

Sporazum iz Kyota ističe za pet godina i na Baliju se trebaju postaviti smjernice nakon ovog dokumenta.400 milijardi eura godišnje u "čiste izvore energije"

default

Satelitski snimak:Štetni gasovi vidljivi iznad sjvernih obala Amerike

U Ženevi se održava pripremni sastanak predstojeće svjetske Konferencije o klimi, koja se decembra mjeseca održava na indonežanskom ostrvu Bali. Brojne delegacije pokušavaju iznijeti svoje prijedloge i usaglasiti ih sa onim što bi se trebalo pretočiti u konkretne zaključke na otoku Bali nakon isteka Sporazuma o klimi iz Kyota za pet godina.

Kimatske promjene u budućnosti ne bile u tolikoj mjeri pogubne po čovjekovu okolinu, kad bi se industrijski najrazvijenije zemlje i zemlje u razvoju sporazumile oko zajedničke strategije o najhitnijem i smanjenju emitovanja štetnih gasova u zemljinu atmosferu. Naime, za pet godina prestaje važenje sporazuma iz Kyota, koji ima mnogo deklarativnih i malo u praksu provedenih obaveza zemalja potpisnica. Neke od zemalja pritom nisu ni parafirale Kyoto sporazum. Stoga naredna Konfertencija o klimi treba biti putokaz djelovanja u svijetu nakon prestanka važnosti Sporazuma iz Kyota. Sekretar svjetske organizacije za brigu o klimi Holandjanin Yvo de Boer kaže:

"Prve nedelje našeg rada biće riječi o tome koliko bogate zemlje mogu smanjiti emitovanje štetnih gasova, odnosno kako se zemljama u razvoju mogu ponuditi energenti koji manje štetno djeluju na okolinu, a pritom su i jeftiniji. Drugi dio diskusije mnogo je sveobuhvatniji i tiče se dogovora kako industrijski razvijenih, tako i zemalja u razvoju, oko načina zajedničkog djelovanja za smanjenje zagadjivanja klime. Pritom je vrlo bitno koje finansijske instrumente možemo imati na raspolaganju”.

Konkretno uobičajene finasijske tokove za proizvodnju i korištenje tradicionalnih oblika energije kao što su ugalj, nafta i drugi preusmjeriti ka altenativnim oblicima energije.

Energiju koja se sama obnavlja treba pospješiti mnogo više nego je to ranije bio slučaj, odnosno povesti računa i o ušterdama energije. UN Sekretarijat za brigu o klimi već je sačinio odredjene proračune o tome koliko bi ove mjere bile korisne za čovjeka i njegovu okolinu i sada je samo riječ o tome da se što prije predje i na konkreno djelovanje u praksi, kaže šef delegacije na nedavnim konsultacijama o ovoj temi u Beču Karsten Sach:

Nije riječ samo o tome da svjetska industrija investira više novca ili da joj se želi naškoditi, nego je namjera sasvim suprotna,da je u budućnosti učinimo djelotvornijom.

Dakle, dio onoga što se do sada investiralo u dobijanje tradicionalnih oblika enegije, preusmjerimo u one izvore energije koje manje štetno djeluju na zemljinu atmosferu i time prouzrokuju ekstremne promjene klime. Riječ je o 400 milijardi, što nije mnogo ako se uzme u obzir da je to 1-1,3 % od bruto prizvoda u svijetu. Ali, to treba biti uloženo na pravo mjesto i upravo o tome vodimo debatu, kako bi postigli najbrži i najdjelotvorniji efekat”.

Stručnjaci o klimi su poslednjih mjeseci u tri navrata iznosili svoje mišljenje o trenutnoj situaciji i prognozama u bližoj i daljoj budućnosti, kada je riječ o promjenama klime uzrokovanih štetnim djelovanjem čovjeka. Oni su uputili jasno upozorenje i izračunali, da je jeftiniji spriječiti štetno djelovanje i investirati u zdrave izvore energije, nego snositi konsekvence ako bi se nastavilo po starom.

Do sada procjenama stručnjaka o klimi niko nije suprotstavio,

te je na političarima da se probude i konkretno djeluju u svakoj zemlji kaže šef sekretarijata UN za klimu de Ber

“Do sada su zemlje EU obećale da će konkretno do 2020 smanjiti ispuštanje štetnih gasova u okolinu za 20 posto, a ako o prihvate i druge zemlje van njenih okvira da je moguće dostići i 30%. Na susretu G-8 u njemačkom Heiligedamu bilo je govora i u kojem bi se roku stepen zagadjenosti atmosfere mogao smanjiti za polovinu-50%. Predsjednik Buš je obznanio i američku inicjativu, te se uopšte može reći, kako je na političkom planu učinjeno dosta toga”.

Ženeva-Pascal Lechler