Preventivni plan za krizna područja....... | TEME | DW | 13.05.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

Preventivni plan za krizna područja.......

Njenačka vlada izradila plan za preventivno djelovanje , koji je u saglasnosti sa UN-om, ali je i na liniji planova koji već postoje

Njemačka namjerava pojačati mjerae u prepoznavanju i suzbijanju konflikata u svijetu. Zato je njenačka vlada izradila plan za preventivno sjelovanje , koji je u saglasnosti sa UN-om, ali je i na liniji planova koji već postoje, izjavila je juče u Berlinu državni sekretar u ministarstvu inostranih poslova Kerstin Miler. Valja slijediti primjere Velike Britanije i Švedske kaže gospodja Miler:

“Želimo pronaći put i sredstva za mirno rješavanje konflikata.,ali prije svega konflikte na vrijeme otkriti. Cilj nam je uhvatiti se u koštac sa uzrocima i suzbiti ih tamo gdja su nastali, bilo da se radi o politici , privredi ili drustu u cjelini.

Kao uspio primjer navodi se kako je medjunarodna zajednica uspjela na vrijeme otkriti i sprijeciti izbijanje rata na usijanom podrucju Makedonije

Polazna osnove plana njamačke vlade je prosirenje pojma sigurnisti, koji obuhvata politicke, ekonomske, ekološke i oblike socijalne stabilnosti. Pored vanjskopoliticke i politike razvoja takodjer moraju biti ojačane pripremne mjere u privredi i finansijsijama, kako bi se spriječila primjena i širenje sile. Nakon oružanih sukoba, moralo bi se putem civilnih struktura, prići obnovi, i spriječiti moguću novu eskalaciju sukoba.

Od 1999 njemačka vlada je naprimjer odaslala u svijet 167 mirovnih timova,koje su prije svega podržale lokalne oblike vlasti, po zavrsetku ratova. 2002 godine osnovan je centar za internacionalne mirovne misije u kome se osposobljavaju kadrovi za pomoc u UN i Organizaciji za sigurnost i zajednički rad u Evropi kaže ministrica i dodaje

“Njamačka je veoma angažvana u jačanju reformskih prozesa u drugim državama i to jo buduće polje djelovanja Njemačke u svijetu”

Za bolju kontrolu naoružanja u svijetu Njemačka se zalaže da se numeriše svo proizvodeno oružje i municije kako bi se mogla kontrolisati cirkulacija.

Poseban se akcenat stavlja na kontrolul pranja novca iz ratnih profita. Na ekolškom planu Njemačka će podržati rad Komisije za vodene resurse u Africi ,koja se bavi pravednom raspodjelom ove deficitarne materije

Akcioni plan njemacke vlade,je odgovor na novi izazov terorizma u svijetu, raspada nekih država, kao i najnoviji zabrinjavajući razvoj situacije u Somaliji i Sudanu.