Obrazovanjem do bolje integracije | Politika | DW | 16.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Obrazovanjem do bolje integracije

U Bonu je u toku konferencija koja se bavi problematikom „Ljudska prava na obrazovanje u kontekstu migracije i integracije“. Konferenciji prisustvuje preko 200 eksperata iz više od 60 zemalja.

Kurs za strance

Obrazovanje starijih važan faktor u integraciji i odgoju mlađih generacija

„Kada se danas govori o obrazovanju onda se ne misli samo na sticanje stručnih znanja u školama ili univezitetima. Danas se misli i na ínterkulturalna znanja, na informacije o životnim navikama, o značenju jezika i učenju jezika“ - kaže Rita Zismut, bivša predsjednica njemačkog parlamenta i predsjednica udruženja njemačkih radničkih škola koja dodaje da obrazovanje odraslih igra posebnu ulogu.

U svijetu tretno ima 200 miliona migranata.Vade Pendelton , profesor antropologije ,kaže da se obrazovanjem može olakšati integracija u novo društvo. „Obrazovanje odraslih je važno iz dva razloga: s jedne strane služi migrantima, tako što se smanjuje broj analfabeta i pospješuje profesionalna obuku. S druge strane tim putem se ljudi u zemljama koje su primile migrante informišu o doprinosu migranta u njihovoj domovini. Tak se može spriječavati strah i razvoj neprijateljstva prema strancima, prema migrantima“.

Konferencija u Bonu se odvija u okviru tri radne grupe - jezik kao ključ integracije, učešće migraanta u političkom životu i položaj migranata u njihovim domovinama. Beate Šmit Behlau iz Instituta za međunarodnu saradnju njemačkih radničkih škola kaže da ova konfrencija spaja različite strane - zemlje iz kojih migranti dolaze i zemlje u koje su se oni doselili. „Isti tako problem se razmatra sa tri aspekta - nacionalnog, evropskog i međunarodnog. Sve su to različite starne iste medalje“.