1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Kiosk

Njemacˇki biracˇi neodlucˇni

Komentatori njemacˇkih dnevnih listova danas pisˇu o televizijskom duelu izme?u kancelara Gerharda Schroedera i kandidatkinje za kancelara krsˇc´ansko-demokratske unije na predstojec´im izborima Angele Merkel.

Tako list «Neue Presse» pored ostalog navodi:

«Cˇetiri urednika nisu u potpunosti uspjela izazvati dva politicˇka suparnika. Vec´ poznate teme i teze obra?ene su kao sˇto to nalazˇe duzˇnost, no do novih spoznaja se nije dosˇlo. 23 procenta stanovnika sa pravom glasa do jucˇe nisu znala za koga c´e glasati. Nakon ovog duela ti biracˇi sigurno nisu postali odlucˇniji.»

Komenator lista «Berliner Zeitung»:

« Svako za sebe sada mozˇe odlucˇiti ko je izasˇao kao pobjednik u jucˇerasˇnjem televiztijskom duelu. Gubitnik protekle vecˇeri je me?utim vec´ unaprijed bio poznat: to su biracˇi koji su ovaj put bili posmatracˇi, konzumenti politicˇkog govora. Usotalom, oni nisu mogli cˇuti niti jednu rijecˇ ili recˇenicu koja desetine ili stotine puta prije toga nije recˇena, napisana ili najavljena.

Lista komentator Handelsblatt“ o katarofi koju je u New Orleansu izazavao uragan pisˇe:

„Gotovo sedam dana New Orleans je tonuo u anarhiju. Taj je grad zapao je u prilike, sˇto ih je engleski filozof Thomas Hobbes opisao kao ‚pocˇetno stanje? u kojem je ‚cˇovjek cˇovjeku vuk?. A Kongres je vec´ dobio nalog za istragu slucˇaja. Na dnevnom redu c´e se nac´i i visˇe nego zakasˇnjele dopreme pomoc´i te mali broj pripadnika Nacionalne garde. Pocijepan je ‚drusˇtveni ugovor? prema kojem drzˇava od gra?ana smije ocˇekivati poslusˇnost, jer im zauzvrat nudi zasˇtitu. Dok se takvo stanje opet zalijecˇi, moglo bi potrajati duzˇe nego obnova grada“

zakljucˇuje «Handelsblat».