1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Njemačka izbliza

Njemački ustav i ostala načela

Savezna Republika Njemačka je zasnovana na načelima slobode i demokratije. Ali trebalo je da prođe mnogo vremena da bi se postiglo sve ono što garantuje Ustav ove zemlje.

default

Njemački Ustav, usvojen 8.maja 1949.

Poslije katastrofe, tzv. Trećeg rajha, ideje vodilje nacionalsocijalističkog režima Adolfa Hitlera, u Njemačkoj je 1945. ponovo uspostavljena demokratija. Odmah je sastavljen provizorni ustav.

Njemački ustav je osnovno pravo

Unterzeichnung Grundgesetz 1949

Predsjednik Njemačke Konrad Adenauer potpisuje Ustav 23. maja 1949. godine

U Zapadnoj Njemačkoj je 1949. usvojen Ustav koji je i danas na snazi. To je trebao biti prelazni konstitutivni akt, sve dok se Zapadna Njemačka ponovo ne ujedini sa drugom njemačkom državom – Njemačkom demokratskom republikom (NDR), odnosno Istočnom Njemačkom.

To se desilo 3. oktobra 1990. godine, a kao privremeno rješenje, ujedinjena Njemačka usvojila je prelazni Ustav kao jedinstveni. Na njemu se zasniva poredak Njemačke.

Pouke iz historije: nikad više totalitarni režim

Osnovni zakon, između ostalog, štiti slobodu pojedinca i njegovo dostojanstvo. Taj zakon garantuje jednakost svih pojedinaca pred pravdom, bez obzira na rasu, porijeklo, jezik ili vjeru. Državna moć je, osim toga, potčinjena strogoj kontroli primjenom principa podijeljene nadležnosti. Njemačka neće nikad više pasti u zamku diktature.

Osnovana je federalna država na tri principa: savez i zemlje dijele političku moć i zajedno usvajaju zakone. Postavljene su barikade protiv radikalnih i nedemokratskih struja. „Sposobna demokratija“ zabranjuje osnivanje nedemokratskih partija.

1952. i 1956. godine zabranjeno je osnivanje radikalno-komunističkih partija. Štaviše, ne ulazi svaka stranka u skupštinu. Partija koja je zastupljena u skupštini jeste ona koja je na izborima prešla cenzus od 5 posto. To pravilo dozvoljava njemačkoj saveznoj skupštini, tj. Donjem domu njemačkog parlamenta – Bundestagu, da bude stabilan.

Njemački parlament u Berlinu - Bundestag

Njemački parlament u Berlinu - Bundestag

Izgradnja nove Njemačke uzor brojnim državama

Podjela moći, osnovni zakoni i demokratija dobili su i posmatrača: Savezni ustavni sud Njemačke.

Taj sud kontroliše zakone, odnosno, da li su utemeljeni u Ustavu i pomaže svakom građaninu da ostvari svoja prava i slobode.

Ustavni sud Njemačke ima sjedište u Karlsruheu

Ustavni sud Njemačke ima sjedište u Karlsruheu

Savezni ustavni sud Njemačke dugo je bio međunarodni unikat, te je bio kopiran širom svijeta, kao što je, na primjer, Ustav Španije.

Višepartijskim sistemom do političkog kompromisa

Političke stranke preuzimaju na sebe rješavanje društvenih sukoba i mobilizaciju građana da glasaju na saveznim parlamentarnim i pokrajinskim izborima.

Plakat uoči izbora u saveznoj zemlji Hesen

Plakat uoči izbora u saveznoj zemlji Hesen

U Njemačkoj postoje dvije narodne partije: Konzervativna narodna partija CDU/CSU i Socijaldemokratska partija SPD. U saveznoj i pokrajinskoj skupštini su, međutim, zastupljene i druge partije: Liberalna i Zelena stranka bore se za svoje ideje, a tu je i ljevica.

Društvene interese štiti politički sistem putem raznih udruženja, sindikata i interesnih grupa.