1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Kiosk

Njemački dnevni listovi o reformi federalizma i zabrani pušenja na javnim mjestima

Komentatori njemačkihi dnevnih listova danas pišu o približavanju stavova socijaldemorata i demokršćana kada je riječ o reformi federalizma u Njemačkoj, te o zabrani pušenja na javnim mjestima.

Moguća skora zabrana pušenja na javnim mjestima

Moguća skora zabrana pušenja na javnim mjestima

O zbližavanju SPD-a i CDU-a list "Braunschweiger Zeitung“ piše:

„Kompromis koji je postignut oko reforme federalizma će umnogome osnažiti djelotvornost države.Međusobne političke blokade između savezne i pokrajinskih vlada će biti otkonjene, konačno su razgraničene nadležnosti države i pokrajina. Država je međutim terbala insistirati na tome da zadrži pravo odlučivanja u najkritičnijim sektorima kao što su recimo obrazovanje.“

List „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ bavi se planiranom zabranom pušenja na javnim mjestima u Njemačkoj:

„To što savezna kancelarka Angela Merkel i ministar za zaštitu interesa potrošača sada odjednom otkrivaju temu „zaštita nepušača“ , navodi na razmišljanje. Jednostavno je zalagati se za „dobro na svijetu“ pogotovo kada sve to saveznu vladu ništa ne košta. To da ministru Seehoferu u ovom trenutku očigledno ne pada ništa drugo napamet osim prijedlog da se definitivno zabrani reklamiranje duhana, ne čudi. Na ovaj korak Savezna republika Njemačka će se ionako odlučiti u dogledno vrijeme jer će je na to natjerati EU“,

naglašava „FAZ“. Sličnan stav ima i komentator lista „Berliner Zeitung“

Njemački političari koji novcem prikupljenim od poreza na duhan pune državnu kasu i koji svoje stranačke kongrese rado sponzoriraju sredsvima velikih duhanskih koncerna, do sada su pribjegavali dobrovoljnim dogovorima. Sada je najavljena promjena pravca. Prema navodima ministra za zaštitu potrošača Seehofera i kancelarka Angela Merkel je sada za bolju zaštitu nepušača.To možda ima veze sa sve jačim pritiskom javmnosti. Ipak razlozi za razmišljanja da se uvede zabrana pušenja na javnim mjestima leže negdje drugdje. Uskoro će kroz reformu federalizma nadležnost za ugostiteljske objekte preći u ruke pokrajina. Zdravsvena zaštita i škole su svakako već sada u nadležnosti istih. Savezna vlada tako konflikt sa predstavnicima privrede pokušava prebaciti na druge“,

zaključuje „FAZ“. List „Tagesspeiegel“ pod nazivom „Istorijski napor“ piše o namjeri EU da integrira Balkanske zemlje zemlje i strahu od novih ratova:

„Predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso jasno opisuje izglede balkanskih zemalja: Istorijska obaveza EU i test za stvarno političko vodstvo- on tako naziva napore EU da integritra zemlje Balkana. Nakon što je od bivših zemalja Jugoslavije, Slovenija 2004. godine postala članica EU, i nakon što je Brisel saopštio da je zadovoljan naporima Hrvatske u približavanju Uniji,sada se trebaju otvoriti i perpsektive za BiH, Srbiju, Makedoniju, te svakako i za Crnu Goruu i Albaniju.Ukoliko integracija Balkana u EU ne uspije, tamo ne prijete samo novi ratovi, već i drugi veliki problemi kao što su trgovina ljudima i krijumčarenje. Zemlje regiona moraju nešto uraditi, njima je potrebno da sarađuju sa nama. No, isto tako i mi moramo nešto učiniti,

piše „Tagesspiegel“