1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Kiosk

Njemačka štampa o kritikama na račun reforme tržišta rada

Njemački privredni eksperti tvrde da čitav set zakona za reformu tržišta rada nije imao skoro nikakvog efekta. Bio je to povod brojnim komentarima u njemačkim dnevnim listovima.

Biro za zapošljavanje u Kasselu. Redovi nezaposlenih se stvaraju i prije početka radnog vremena.

Biro za zapošljavanje u Kasselu. Redovi nezaposlenih se stvaraju i prije početka radnog vremena.

List Frankfurter Allgemeine ovako komentariše ocjene reformi tržišta rada.

Skupa, neefikasna, neupotrebljiva - ovako glasi ocjena njemačkog tržišta rada. Reforme sa svim svojim projektima zvučnih imena su se pokazale kao potpuno beskorisne. Nezaposlenost nije smanjena, kao što se obećavalo, nego je šta više povećana. Tu ne pomažu korekcije reformskog seta zakona o tržištu rada pod nazivom Hartz IV. Na listi prioriteta nove vlade mora da stoji smanjenje doprinosa na plate, te otvaranje mogućnosti za zapošljavanje niže kvalifikovane radne snage.

Piše u listu Frankfurter Allgemeine. Tagesspiegel iz Berlina donosi sljedeći komentar.

Umjesto što se kriju rezultati analiza, stara i nova vlada Njemačke su morale na osnovu njih povući odredjene poteze. Prije svega sebi moraju priznati da sve te reforme, izuzimajući projekat Ich-Ag, projekat pomoći malim firmama u osnivanju, ne donose nova radna mjesta. Za tako nešto je potreban porast konjukture izazvan, izmedju ostalog i budjenjem unutrašnjeg tržišta. Ako ljudi nemaju novca, onda ga ne mogu ni trošiti. Jer štedjeti ga mogu samo oni koji dobro zaradjuju. Ostali ga imaju taman toliko da prežive od prvog do prvog.

Piše novinar lista Tagesspiegel. Kölnische Rundschau ipak upozorava kako sve nije tako crno.

Bilo bi pogrešno da se cjelokupna reforma proglasi promašajem. Kritika eksperata se ne odnosi na spajanje socijalne i pomoći za nezaposlene, ili na reformu zavoda za rad. Važno je da se dodje do pravih zaključaka. Očito je da su nezaposleni sami sebi najbolji agenti za zapošljavanje. To znači da se sredstva moraju usmjeriti na podsticanje vlastite inicijative nezaposlenih.

Stoji u listu Kölnische Rundschau.