1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Neravnopravnost polova je problem cijele Evrope

Članovi parlamentarne komisije za ravnopravnost polova BiH borave u službenoj posjeti njemačkom Ministarstvu za porodicu, stare, žene i omladinu. Glavne teme razgovora bile su: žena na poslu i nasilje u porodici.

Ravnopravnost polova nije ostvarena ni u BiH ni na zapadu

Ravnopravnost polova nije ostvarena ni u BiH ni na zapadu

U organima vlasti u BiH skoro da nema žena

U organima vlasti u BiH skoro da nema žena

Bosna i Hercegovina je u procesu tranzicije vraćena unazad. Dok je za vrijeme prethodnog režima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima političke vlasti participiralo 30 odsto žena, danas se taj procenat kreće od 0 do 14 odsto. U Savjetu ministara nema niti jedne žene ministarke, a od brojnih fakulteta u zemlji, svega jedna žena obavlja funkciju rektora univerziteta, tvrdi Nermina Uzunović-Zaimović, član Komisije za ravnopravnost polova u državnom parlamentu.

“Mi danas nemamo sjajnu situaciju, ali je nema nigdje na Zapadu, zato što je veliko takmičenje na svim nivoima, gdje se donose odluke. Niko ženska pitanja neće rješavati u ime žena i za dobrobit žena. To one moraju same riješiti. Nažalost one se mire s tom stvari i sa svojim statusom.”

“Nasilje u porodici još je tabu tema”

U Bosni i Hercegovini bi se trebalo mnogo više posvetiti nasilju u porodici, koje djelimično utiče na podređenu ulogu žene u društvu, ocjenjuje Remzija Kadrić, drugi član parlamentarne komisije za ravnopravnost polova. Parlament je, kaže, nedavno usvojio jednu strategiju o borbi protiv nasilja u porodici. Strategija je usvojena bez ikakve rasprave što navodi na zaključak da se ovom problemu ne pridaje velika pažnja, komentariše Kadrić.

“Ova država koja je izašla iz rata i te ratne traume, to se osjeti pogotovo u porodici. Problem funkcionisanja društva i porodice, te nasilja u porodici je ključno pitanje o kojem bi država morala da povede više računa. Pogotovo su žene žrtve takvog jednog porodičnog nasilja.”

“Žene se moraju izboriti same za svoja prava”

Ni situacija u Njemačkoj nije sjajna. Sve je manje žena na poslu, a sve više na biroima za zapošljavanje. U državnom parlamentu je, doduše, ispunjena kvota od jedne trećine zaposlenih žena, ali je taj postotak na opštinskom i pokrajinskom nivou mnogo manji, komentariše Sibile Laurišk (Sybille Laurischk), predsjednica parlamentarnog Odbora za porodicu, starce, žene i omladinu.

Članovi komisije u društvu sa Sibile Laurišk iz FDP-a

Članovi komisije u društvu sa Sibile Laurišk iz FDP-a

“Žene moraju imati mnogo više samopouzdanja. Žene mogu mnogo više nego što misle da znaju. Moraju se i međusobno pomogati, jer je to važan preduslov za njihovo bolje obrazovanje i veću političku participaciju. Morale bi imati više smjelosti!”

Parlamentarni članovi bosansko-hercegovačke komisije i njemačkog odbora saglasni su da je po pitanju ravnopravnosti polova cijela Evropa na dobrom putu, ali da nije dostigla konačan cilj. Od sada će, kažu, biti u kontaktu, razmjenjivati međusobna iskustva i boriti se da evropske rezolucije budu dosljedno primjenjivane i u praksi.

Autorka: Selma Filipović

Odg. ur.: A. Slanjankić