1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Makedonija na dobrom putu u članstvo u EU

Nastaviti proces provodjenja reformi

default

EU Makedonija

Europski parlament je dao svoje mišljenje o napretku kojeg je ostvarila Makedonija na putu u EU. Medu ostalim, Europski parlament izrazio je zadovoljstvo o postignutom napretku, ali je ukazao i na to da se nastojanja moraju nastaviti s vecim angažmanom te da treba riješiti spor oko imena s Grckom. Europski zastupnici zatražili su da makedonska vlada provede istragu u “slucaju Kaled el-Masri”.

-----------------------------

Što prije zapoceti pregovore o clanstvu

Makedonija od kraja 2005. godine ima status zemlje kandidata za clanstvo u EU, ali pristupni pregovori još nisu poceli. No nakon što je ostvaren i proveden u djelo sveobuhvatni dogovore izmedu vlade i opozicije oko temneljnih elemenata parlamentarne djelatnosti, europski zastupnici smatraju kako pristupne pregovore treba otvoriti što prije.

Europarlamentarci su ocijenili pozitivnim da Makedonija sa dobrim rezultatima sudjeluje u SSP-u kao i u CEFTA-i. Europski parlament pozdravlja napredak koji je Makedonija ostvarila od kako je predala zahtjev za clanstvo na podrucju i ispunjavanju politickih kopenhagenskih kriterija.

I dalje integrirati manjine – nastavak reformi

"Optimalan uspjeh u provedbi ekonomskih reformi" nije ostvariv "ako se prije toga ne postigne politicki konsensus i povjerenje izmedu naroda". Poštivanje i integracija "naroda koji nisu u vecini" temeljni su preduvjet za clanstvo. Europski parlament je ukazao na primjer na pojacano korištenje jezika manjina, teritorijalno preuredenje opcina ili primjena nacela dvostruke vecine, takozvani princip Badinter, a to znaci ne samo makedonski parlament veci predstavnici manjina moraju prihvatiti zahtjev.

Osim toga treba nastaviti s istim angažmanom zapocete reforme. Europski parlament spominje tu podrucja policije, pravosuda, javne uprave, borbe protiv korupcije, politiku izdavanja viza ili neovisnost javne radio i televizije.

Osim toga ukazuje se na potrebe poduzimanja daljnjih mjera na primjer na podrucju zaštite okoliša, kod regionalne suradnje (prije svega sa Grckom i Kosovo), zatim poboljšane prekogranicne infrastrukture posebice kod željeznickog prometa, nadalje u borbi protiv nezaposlenosti, siromaštva, socijalnih suprotnosti ili na podrucju obrazovanja, ulaganja u ljudske resurse ili u pristupu internetu.

Pitanje imena nije prepreka za pristupne pregovore

Pitanje sukoba oko imena Makedonije izmedu Makedonije i Grcke još uvijek nije riješeno, žale europski zastupnici, ali pozdravljaju da je Makedonija promijenila zastavu i dio ustava, cime je potvrdila da nema nikakvih teritorijalnih potraživanja prema susjedima. Plenum je zatražio i od Atene i od Skopja da se brzo dogovore oko imena, te da “pitanje imena ne smije biti ptrepreka za otvaranje pregovora o clanstvu u EU”.

Mora se istražiti slucaj “Kaled El-Masri”

Zastupnici su naglasili da "vlada u Skopju mora preispitati okolnosti pod kojima je njemacki državljanin Kaled El-Masri 2003. godine otet i prebacen u Afganistan te da objavi rezultate istrage”. Europski zastupnici traže od makedonske vlade da pronade mogucnosti kako bi završila bilateralan sporazum o imunitetu sklopljen sa SAD-om, jer to potkopava sveobuhvatnu efikasnost djelatnosti Medunarodnog kaznenog suda".