Lokalni izbori u BiH - 05.10 2008. godine | Dossier | DW | 19.06.2008
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

Dossier

Lokalni izbori u BiH - 05.10 2008. godine

Centralna izborna komisija BiH donijela je Odluku o glasanju i u Diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH (DKP) na predstojećim lokalnim izborima koji će biti održani 05.10 2008. godine.

default

U SR Njemačkoj pored glasanja putem pošte, moći će se, ukoliko bude dovoljno interesa, glasati i u sljedećim DKP-ima:

- Generalni konzulat u Minhenu (Montsalvatstrasse 19, 80804 Muenchen)

- Generalni konzulat u Stutgartu (Olgastrasse 97b, 70180 Stuttgart)

- Ambasada u Berlinu (Ibsenstrasse 14, 10439 Berlin)

Potrebno je da svi državljani BiH u SR Njemačkoj koji žele glasati, a ispunjavaju uvjete, prijavne formulare za glasanje izvan BiH posalju na adresu:

IZBORI U BIH

Postanski pretinac 451

71000 Sarajevo

ili na fax:00367 33 251 333 - 00387 33 251 343

Lokalni izbori bit ce odrzani za

- opcinska vijeca odnosno skupštine opcina,
- nacelnike opcina,
- Skupštinu Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine,
- Gradsko vijece Grada Mostara,
- Skupštinu Grada Banja Luka i
- gradonacelnika Grada Banja Luka,

Obrazac PRP-1 prijave za glasanje izvan BiH (na službenim jezicima u BiH) i Vodic za prijavu glasaca za glasanje izvan BiH, sa detaljnim uputstvima kako se vrši upis biraca u Centralni biracki spisak za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, mozete naci na web stranici Centralne izborne komisije ciji se link nalazi u naslovu.

Molimo sva udruzenja bh. gradjana i klubove da pomenute obrasce i vodic, umnožavanjem na fotokopir aparatu, odnosno štampanjem sa odgovarajucih intrnet-stranica, ucine dostupnim gradjanima BiH koji žive na podrucju u kojem djeluje udruženje/klub. Za sve dodatne informacije, možete se direktno obratiti Centralnoj izbornoj komisiji BiH i to na:

- Dežurni telefon broj: 00387 33 251 331 i 00387 33 251 332,
- Fax: 00387 33 251 333 i 00387 33 251 334,
- E-mail: info@izbori.ba


Ko može da se prijavi za glasanje izvan Bosne i Hercegovine?

Da bi se izbjegle osobe iz BiH i gradani BiH, koji privremeno žive u inostranstvu, mogli prijaviti za glasanje izvan BiH, potrebno je da ispunjavaju slijedece uslove:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da ce do dana održavanja izbora / 05.10.2008. godine / navršiti 18 godina,
3. da ima prijavljeno prebivalište u Bosnei i Hercegovini

Kako se prijaviti za glasanje izvan Bosne i Hercegovine?

1. Državljani BiH koji se prvi puta prijavljuju za glasanje izvan BiH i državljani BiH koji nisu bili registrovani za glasanje izvan BiH putem pošte na prethodnim izborima održanim 2006. godine, popunjavaju prijavni obrazac PRP-1, koji se takodjer može odštampati sa internet adrese: www.izbori.ba. Ambasada BiH u Berlinu moli sva bh udruženja i klubove da umnožavanjem ovih obrazaca iste ucine dostupnim svim gradanima BiH koji se registruju putem obrasca PRP-

1. Ovaj obrazac gradjani BiH mogu dobiti i u Konzularnom odjeljenju Ambasade BiH u Berlinu, kao i generalnim konzulatima u Minhenu i Stutgartu.

Popunjen PR-1 prijavni obrazac treba biti dostavljen Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije do 22.07.2008. godine. Ovaj obrazac treba da bude svojerucno potpisan i uz njega treba priložiti fotokopiju jednog od važecih dokumenata kojim se dokazuje identitet i to: (a) licna karta iz BiH izdata u okviru CIPS-a, (b) vozacka dozvola iz BiH izdata u okviru CIPS-a, (c) pasoš BiH.

Ukoliko se lice prijavljuje sa statusom izbjegle osobe iz BiH, umjesto prethodno navedenih dokumenata kao dokaz identiteta može priložiti jedan od slijedecih dokumenata sa fotografijom:

(a) važeca licna isprava izdata od strane zemlje domacina,

(b) izbjeglicki karton izdat od vlade zemlje domacina ili druge medunarodne organizacije.

Državljanin BiH – izbjeglo lice – koje ne posjeduje nove identifikacione dokumente iz BiH izdate u okviru CIPS-a, obavezno, uz obrazac prijave, podnosi dokaz o državljanstvu BiH i dokaz o prebivalištu u BiH. U ovom slucaju, državljanstvo se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu BiH koje nije starije od šest mjeseci i pasošem BiH, a prebivalište Potvrdom o prebivalištu u BiH iz perioda posljednjeg provedenog popisa stanovništva u BiH 1991. godine ili iz perioda od posljednjeg popisa stanovništva do sticanja statusa izbjegle osobe iz BiH. Odnosno kopijom cijele licne karte BiH iz perioda posljednjeg provedenog popisa stanovništva u BiH 1991. godine ili iz perioda od provodenja posljednjeg popisa stanovništva do sticanja statusa izbjeglice.

Izbjegla osoba iz BiH koja je evidentirana u okviru CIPS projekta, dužna je dostaviti dokaz o prebivalištu u BiH iz vremena posljednjeg provedenog popisa stanovništva u BiH 1991. godine ili dokaz o promjeni prebivališta od perioda posljednjeg provedenog popisa u BiH do sticanja statusa izbjeglice iz BiH, kako bi bila upisana u izvod iz Centralnog birackog spiska za glasanje izvan BiH za odgovarajucu opcinu. Ukoliko izbjegla osoba iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu, bice upisana u izvod iz Centralnog birackog spiska samo ukoliko ime lica bude pronadeno u evidenciji na popisu stanovništva u BiH 1991. godine.


2. Državljani BiH koji su bili registrovani za glasanje putem pošte na prethodnim izborima 2006. godine, popunjavaju obrazac PRP-2. Ovaj obrazac ce im biti dostavljen na adresu u inostranstvu koju je glasac distavio prilikom posljednje prijave za glasanje izvan BiH ili na adresu o cijoj je izmjeni glasac obavijestio Centralnu izbornu komisiju BiH do dana raspisivanja izbora 08.05.2008. godine. Kako bi ostali upisani u izvod iz Centralnog birackog spiska za glasanje izvan BiH, biraci treba daCentralnoj izbornoj komisiji BiH dostavei svojerucno potpisan obrazac PRP-2 prijave za glasanje izvan BiH, zajedno sa kopijom jednog od važecih identifikacionih dokumenata sa fotografijom i to najkasnije do 22.07.2008. godine.

Identifikacioni dokumenti su:

(a) licna karta BiH izdata u okviru CIPS-a,

(2) vozacka dozvola BiH izdata u okviru CIPS-a,

(3) pasoš BiH.

Ako se lice prijavljuje sa statusom izbjegle osobe iz BiH, umjesto prethodno navedenih dokumenata kao dokaz identiteta može priložiti kopiju jednog od slijedecih dokumenata sa fotografijom: (a) važeca licna isprava izdata od strane zemlje domacina, (b) izbjeglicki karton izdat od vlade zemlje domacina ili druge medunarodne organizacije.


Ostale napomene:

Državljani BiH koji se prijavljuju za glasanje za Brcko Distrikt BiH, da bi se nalazili na izvodu iz Centralnog birackog spiska za glasanje izvan BiH, obavezno moraju da se izjasne o entitetskom državljanstvu radi dostave odgovarajuceg glasackog materijala.

Ako se državljanin BiH, upisan u Centralni biracki spisak za glasanje izvan zemlje, vrati u Bosnu i Hercegovinu prije roka koji je utvrden za zakljucivanje Centralnog birackog spiska za izbore 2008. godine, dužan je podnijeti zahtjev za promjenu biracke opcije nadležnom centru za biracki spisak u opcini u kojoj ima prebivalište kako bi bio upisan za glasanje u opcini odnosno u osnovnoj izbornoj jedinici u kojoj ima prijavljeno prebivalište.

Ako se državljanin BiH koji je upisan u Centralni biracki spisak za glasanje izvan zemlje vratio u Bosnu i Hercegovinu nakon roka koji je utvrden za zakljucivanje izvoda iz konacnog Centralnog birackog spiska za izbore 2008. godine, bice mu dozvoljeno da glasa nepotvrdenim/kovertiranim glasackim listicima na birackom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici za koju ima pravo glasa.

Glasanje u DKP BiH?

U skladu sa odredbama Clana 3.15 Izbornog zakona BiH (Službeni glasnik BiH br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07 i 33/08) državljanima BiH koji žive u inostranstvu i imaju biracko pravo omoguceno je da glasaju licno tj. dolaskom na odgovarajuce biracko mjesto u DKP BiH. Za glasanje u DKP BiH biraci su dužni, pored izjašnjenja za glasanje u DKP-u, navesti i grad u kojem se nalazi DKP BiH. Napominje se da ukoliko budu ispunjeni uslovi propisani Izbornim zakonom BiH bice omoguceno glasanje u DKP BiH, a ukoliko ne, glasanje ce se provesti na nacin predvidjen za glasanje putem pošte.


Zakljucne napomene:

1. Krajnji rok za upis biraca u izvod iz Centralnog birackog spiska za glasanje izvan BiH je 22. juli 2008. godine. Prijave za glasanje izvan BiH primljene nakon 22. jula 2008. godine nece biti obradene za predstojece izbore 05. oktobra 2008. godine.


2. Prijave za glasanje izvan BiH se šalju na adresu: Izbori u Bosni i Hercegovini, Poštanski pretinac 451, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Prijave za glasanje izvan BiH se mogu poslati i fax-om na broj: 00387 33 251 333 i broj 00387 33 251 334, kao i putem e-maila na adresu: info@izbori.ba.


3. Sve prijave za glasanje izvan BiH primljene do 22.07.2008. godine bice obradene u Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Svaki podnosilac prijave za koga se utvrdi da ima biracko pravo, bice upisan u izvod iz Centralnog birackog spiska za glasanje izvan BiH na predstojecim izborima 05. oktobra 2008. godine.


4. Ukoliko dode do izmjene u podatcima navedenim u prijavi glasaca, narocito promjene adrese stanovanja u inostranstvu, glasac je dužan dostaviti izmjenu iste kako bi se osiguralo pouzdano dostavljanje glasackog materijala.

Linkovi

 • Datum 19.06.2008
 • Autor Ambasada BiH u Berlinu
 • Štampaj Štampaj ovu stranicu
 • Permalink http://p.dw.com/p/EMuR
 • Datum 19.06.2008
 • Autor Ambasada BiH u Berlinu
 • Štampaj Štampaj ovu stranicu
 • Permalink http://p.dw.com/p/EMuR