1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Radio D - Serija 1

Lekcija 24 – List Hamburger Zeitung

Sova Eulalia je odvela novinare na pravi trag. Oni otkrivaju da prste u svemu imaju kolege iz lista Hamburger Zeitung. Jedna Philippova primjedba je povod za veliko razočarenje kod Paule.

Otkrivaju se laži iz članka u listu Hamburger Zeitung

Otkrivaju se laži iz članka u listu Hamburger Zeitung

Paula, Philipp i Eulalia otkrivaju da je list Hamburger Zeitung inscenirao čitavu priču kako bi povećao tiraž novina. Između Paule i Philippa se razvio spor oko toga kako se koristi jedna riječ. Philipp pokušava da ublaži stvar tako što poziva Paulu da posjete luku Willkomm-Höft.  

Da je Philipp malo više pazio koje riječi koristi, Paula se ne bi naljutila na njega. Nijanse u korištenju prefiksa ispred glagola ponekad imaju veliki uticaj na njegovo značenje. Treba voditi računa i o razdvajanju prefiksa i glagola u konačnom obliku radnje.

Download