Kritika provedbe Zakona o doseljavanju | Politika | DW | 26.05.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Kritika provedbe Zakona o doseljavanju

Izbjeglice su u Njemačkoj dobijale ograničeni boravišni status tzv.“ Duldung“, ukoliko nisu mogle dobiti azil, stalni boravak, ili pak biti prisilno vraćene. Takav nesiguran status u kojem se desetine hiljada izbjeglica nalaze već godinama, treba biti ukunut novim Zakonom o doseljavanju, te izbjeglicama omogućiti lakše dobijanje stalnog boravišnog statusa. Opunomoćenici za pitanja stranaca njemačkih saveznih zemalja , danas su u Berlinu kritizirali Zakon o doseljavanju kao isuviše restriktivan. Vlasti su rijetko dodjeljivale dozvole boravka. Eksperti za pitanja stranaca traže od političara realnije sagledavanje problema doseljavanja i otvoreniji pristup prema kulturnoj različitosti.

Marie-Luise Beck, savezna opunomoćenica za strance

Marie-Luise Beck, savezna opunomoćenica za strance

Integracija stranaca u Njemačkoj bi ubuduće morala biti više od dnevno-političkog zadatka, smatra savezna opunomoćenica za pitanja stranaca, Marie-Luise Beck. U vremenu kada svako četvrto novorodjeno dijete u Njemačkoj ima berem jednog stranog roditelja , svadja oko multikulturnog društva je suvišna, jer je ono stvarnost, ističe Beck i dodaje:

„ Obdaništa, škole, obrazovanje, tržište rada, bolnice, starački domovi, svi moraju biti u stanju da se ophode sa činjenicom migracije, različitosti, i zato se moraju otvoriti“.

Opunomoćenici saveznih zemalja i opština pozivaju gradove da razviju uzor jednog doseljeničkog grada. U zapadnonjemačkim velikim gradovima već 40 procenata

stanovništva ima migracionu pozadinu.

Početkom godine uvedeni migracioni kursevi izuzetno su traženi i već sada je više intereseneta nego što je ponuda. Dvije trećine polaznika su se dobrovoljno prijavili.

Prema novom Zakonu o dosljevanju svaki doseljenik ima pravo učešća na integracionom kursu. Za strance koji već žive u Njemačkoj , predvidjena je dodatna ponuda. Stranci koji ne pohadjaju kurseve ili ih prekinu, moraju računati sa sankcijama. Predvidjene troškove integracijskih kurseva od 264 miliona eura, treba preuzeti savezni budzet.

Opunomoćenici za pitanja stranaca kritizirali su provedbu Zakona u pojedinim tačkama. Izmedju ostalog, jer je samo mali broj od oko 200 000 izbjeglica sa nesigurnom statusom „ Duldung“ dobilo boravišnu dozvolu. Umjesto toga , " Duldung"se stalno produžava.

„ Činjenica da se „ tzv. „ lančani Duldung“ nije ukunuo,sasvim je u suprotnosti sa namjerom zakonodavca, kaže Marie- Luise Beck.

Predstavnik stranke Zelenih Volker Beck odgovornost predbacuje ministru unutarnjih poslova Ottu Schily-u, jer je njegova birokratija uspješno bojkotirala provedbu zakona.

Dobijanje njemačkog državljanstva za mlade Turke koji žive u Njemačkoj često je otežavano činjenicom da bi oni mogli biti pozvani na služenje vojnog roka u Turskoj.

Od obaveze se može osloboditi za 10 000 eura, ali taj novac nemaju svi. O takvoj prepreci za dobijanje državljanstva, treba raspravljati na saveznom nivou, zatražila je Marie- Luise Beck.