Konzarvativci u Švajcarskoj žele zabraniti gradnju minareta | Politika | DW | 18.07.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Konzarvativci u Švajcarskoj žele zabraniti gradnju minareta

Najveća partija Švajcarske želi zabraniti gradnju minareta pozivajući se pri tome na volju naroda. Zbog toga SVP (Schweizer Volkspartei) trenutno provodi akciju sakupljanja potpisa protiv gradnje minareta u Švajcarskoj.

default

Najveća politička partija u Švajcarskoj ne želi ovakvu panoramu u svojoj zemlji

U slučaju da se uspije sakupiti stotinu hiljada potpisa, zastupnici ove partije će u Parlamentu donijeti odluku o tome da li će se minareti pojaviti u panorami gradova Züricha, Lausanne ili Chura. Po nekim podacima partijski centri u gradu Bernu primaju dnevno preko hiljade potpisa. Muslimani Švajcarske se pribojavaju pojave jednog novog talasa mržnje usmjerene ka strancima. Liberalni ministri u švajcarskoj vladi strahuju takođe od burnih reakcija muslimana širom svijeta. Oni podsjećaju na aferu oko karikatura poslanika Muhameda.

Trenutno postoje samo dva minareta u Švajcarskoj. Za partiju SVP nije u prvom redu važno regulisanje gradnje minareta. Ova ultrakonzervativna partija želi zabranom minareta spriječiti širenje islamske pravne misli u Švajcarskoj. Ulrich Schlüer, zastupnik u Naciopnalnom vijeću i izdavač jednog građansko-konzervativnog lista je kazao da ubistva iz osvete, prisilni brakovi, obrezivanje i sve slično što partija SVP shvta pod pojmom Šerijata ne smije imati mjesta u švajcarskom pravnom sistemu:

”Minaret nije nikakav religiozni simbol, nego reprezentuje širenje moći. Dakle minaret simbolizuje slijdeće: na ovom mjestu ne vladaju važeće pravne norme, nego Šerijat. Mi u demokratskoj Švajcarskoj gdje građani imaju otvorenu mogućnost da se direkto izjasne, moramo sada djelovati. Iz tog razloga smo i pokrenuli mi smo inicijativu."

Hisham Maizar je jedan od tri stotine i četrdeset hiljada Muslimana u Švajcarskoj. On posjeduje švajcarsko državljanstvo i ima vlastitu liječničku ordinaciju u gradu Thurgau. Kao Predsjednik Federacije islamskih organizacija u Švajcarskoj, smatra da zagovornici inicijative o zabrani gradnje minareta nisu pravilno razumjeli niti bit islamske religije, a ni smisao njenog prava. Po njegovom mišljenu SVP želi samo širiti strah medju gradjanima.

” Volio bih vidjeti samo jedan jedini citat nekog švajcarskog muslimana koji kaže da bi želio biti osuđen po islamskom pravu Šerijatu. Tako nešto ovdje ne postoji. Moja obaveza kao muslimana koji živi u Švajcarskoj nije da stvaram islamsku državu ovdje.”

Građanska incijativa o zabrani gradnje minareta dolazi kao poručena za glavne izbore u Švajcarskoj. Ona se takođe odvija istovremeno sa nizom pobuna građana protiv gradnje vjerskih centara i minareta u raznim dijelovima zemlje. Inicijativa nailazi na polodno tlo. Ipak većina pravnih stručnjaka smatra da je ona usmjerena protiv ljudskih prava i da vrijeđa prava vjerskih manjina. Ulrich Schlüer, pokretač inicijative, ipak ne vjeruje da će Švajcarska biti prozvana po ovom pitanju od strane Europskog suda za ljudska prava.

”Mi nismo protiv gradnje džamije kao mjesta okupljanja samoga po sebi. Pravo klubskog organizovanja i religiozne slobode trebaju i dalje ostati na snazi. Mi se bunimo protiv simbola koji želi etablirati jedan novi pravni sistem.”

Postoji strahovanje ne samo za narušavanje imidža neutralne Švajcarske, nego i od konflikta koji bi mogao dostići razmjere onoga sa karikaturama.

I nadalje svakog dana pristižu na centralnu adresu SVPa u Bernu i do hiljadu potpisa dnevno. Medjutim, ako bi radikalno-konzervativna partija SVP i uspjela sakupiti stotinu hiljada potpisa potrebnih za referendum, ipak je čekaju administrativno-tehničke poteškoće, zbog kojih bi najranije 2010. bilo bi moguće održavanje referenduma u Švajcarskoj po pitanju zabranje gradnje minareta.