″Kontroverzno″ | Politika | DW | 12.04.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

"Kontroverzno"

Dom naroda parlamenta FBiH usvojio je 4. aprila Zakon o Javnom RTV servisu FBiH. Medjutim, predstavnici Hrvata nisu glasali za ovaj, kao ni za isti zakon na državnom nivou koji je usvojen prošle godine.

Zgrada RTV u Sarajevu

Zgrada RTV u Sarajevu

Evropska komisija je dala pozitivnu ocjenu zakona, dok Hrvati smatraju da je ugrožen njihov vitalni nacionalni interes. Sagovornici na ovu temu su glasnogovornik Evropske komisije u BiH Frane Maroević i predsjednik Doma naroda parlamenta Federacije BiH Slavko Matić.

Zakon o javnom RTV servisu jedan je od glavnih uvjeta za BiH u procesu pregovora o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Evropska komisija je prije više od pet godina dala zadatak BiH da uspostavi jedinstveni sistem emitiranja na državnom nivou koji je u skladu sa evropskim standardima. To znači da je Zakon na federalnom nivou samo jedan dio cijele priče, jer je zakon na državnom nivou već usvojen prošle godine. U izvršnoj, zakonodavnoj i sudskoj vlasti Zakon je prošao bez ijednog hrvatskog glasa, ističe predsjednik Doma naroda federalnog parlamenta Slavko Matić. Evropska komisija i Vijeće Evrope su medjutim dali vrlo pozitivne, jer smatraju da se zakonski odredjuju save bitne komponente funkcioniranja RTV sistema.

« Taj zakon po nama ne prati ustavne odredbe BiH o ravnopravnosti sva tri naroda, a nije ni u skladu sa evropskom Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, prije svega po pitanju korištenja jezika, informacija, zastupljenosti kultura, tradicije i baštine. Hrvatski narod to ne može ostvariti na nivou BiH, kaže predsjednik Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Slavko Matić. Hrvati traže jedan kanal na hrvatskom jeziku , dok je naša procjena da su ustavna prava sva tri naroda jednaka, kaže glasnogovornik Evropske komisije, Frane Maroević. Ići ćemo sa pritužbom i apelacijom u Strazbur, na Sud za ljudska prava, kaže Matić i ističe da ogromna većina hrvatskog naroda ne želi ovakvu televiziju. Početni problem je nastupio kada se odlučilo da se model organizacije javnih RTV sustava u potpunosti prilagodi ustavnoj organizacviji BiH koja je nepravedna, nakaradna i dugoročno neodrživa i stvorila je nefunkcionalnu BiH, a sa aspekta ravnopravnosti vrlo neravnopravan položaj za hrvatski narod, naglašava Slavko Matić.

Još je neizvjesno da li će cijela procedura koju su pokrenuli hrvatski zastupnici usporiti proces pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Još predstoji parlamantarna procedura o Zakonu o javnom RTV servisu RS, koji najprije treba odobriti entitetska vlada u Banja Luci. Tek tada će biti moguće znati da li je sistem javnog emitiranja ipak ispunio zadatak EU.