1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

Konačno Sporazum!

SSP je prvi međunarodno-pravni akt kojim se na neodređeno vrijeme uređuju odnosi između EU i Bosne i Hercegovine na polju ekonomske politike, vanjske i sigurnosne politike, te pravosuđa i unutrašnjih poslova.

Imamo Sporazum - sada je na nama da on oživi

Imamo Sporazum - sada je na nama da on oživi

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju čini 445 stranica i 10 poglavlja – od opštih načela, političkog dijaloga, regionalne saradnje, slobodnog kretanja roba, suluga i kapitala, kretanja radnika i kreiranja poslovnih planovi, pa do usklađivanja pravnih normi i provedbe prava, pravila tržišne konkurencije, pravosuđa i unutrašnji poslovi, finansijske saradnje, a kao i obično - na kraju Sporazuma su institucionalne, opšte i završne odredbe.

Po značaju ovog Sporazuma za uređenje budućih trgovinskih odnosa između EU i BiH, SSP se smatra prvenstveno trgovinskim sporazumom čiji je sastavni dio i Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima koji ima 26 strana, sedam poglavlja i isto toliko aneksa i protokola kojima su do najsistnijih detalja propisane vrste roba, količine, kvalitet i ostali uslovi robne razmjene između EU i BiH.

Sada još ratifikacija u EU i BiH

Potpisivanjem Sporazuma, BiH će morati već od 1. jula otvarati svoje tržište za selektivne robe EU, te smanjivati ili ukidati carine na dogovorene grupe proizvoda. Ukidanje carina u najbržem vremenskom roku predviđeno je za sirovine iz Evropske unije za kojim postoji potreba u BiH i drugim proizvodima gdje BiH nema mogućnost daljneg razvoja.

Posegnuli za zvijezdom - kako je i doseći?

Posegnuli za zvijezdom - kako je i doseći?

Najveći stepen zaštite u trgovinskoj razmjeni imat će određeni poljoprivredni proizvodi, a neki će čak biti zaštićeni i nakon isteka prijelaznog perioda od šest godina.

Da bi stupio na snagu u potpunosti, SSP mora biti potvrđen (ratifikovan) u svim parlamentima zemalja članica, u Evropskom parlamentu i Parlamentu BiH.

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH je stupila u prvi ugovorni odnos sa Evropskom unijom. Za naredni korak, a to je status kandidata, zadatak BiH je da provede dogovorene odredbe iz Sporazuma i da nastavi sa svojim aktivnostima i ispunjavanju kriterija za punopravno članstvu.

Sporazum je potpisan na neodređeno vrijeme s ciljem doprinosa ekonomskoj i političkoj stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina - pridruženi član EU

Sklapanjem Sporazuma, BiH će zahvaljujući "evolutivnoj klauzuli" potvrditi status zemlje potencijalnog kandidata.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju otvara vrata ka Evropi

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju otvara vrata ka Evropi

Članom 129 je, međutim, predviđeno da u slučaju da jedna od strana potpisnica ne poštuje samo jedan od “ključnih elemenata ovog Sporazuma, ugovorni odnos se može u roku od šest mjeseci otkazati, a u slučaju da jedna od ugovornih strana Sporazum suspenduje, takva odluka stupa na snagu s danom suspenzije.

Odmah nakon potpisivanja Sporazuma između EU i BiH, ministri vanjskih poslovas EU uputili su iz Luksemburga poruku ohrabrenja i svim drugim zemljama zapadnog Balkana u kojoj se potvrđuje evropska perspektiva i nakon što su irski birači odbacili Lisabonski ugovor.

"Evropska unija ostaje odlučno predana evropskoj perspektivi zapadnog Balkana i potiče zemlje u regiji da ispune potrebne uslove za nastavak ugovornih odnosa", navodi se u zaključcima šefova diplomatije Evropske unije, koji i danas nastavljaju dvodnevno zasjedaje u Luksemburgu.

Ovo je prvi ministarski sastanak nakon neuspješnog referenduma u Irskoj od prošlog četvrtka, kada su građani ove članice EU većinom glasova odbacili Lisabonski reformski ugovor koji je trebalo da stupi na snagu 1. januara naredne godine i trebalo je da zamijeni postojeći Ugovor iz Nice (iz 2000-te godine) koji je EU formatirao na maksimalno 27 zemalja članica, koliko ih Unija danas ima.Audio i video zapisi na tu temu