1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

Koliko građani BiH koriste Internet?

U odnosu na prošlogodišnje GfK BH istraživanje o korištenju Interneta u BiH, porast broja korisnika i broja priključaka je značajan – broj korisnika je narastao sa 21% na 29%.

Korištenje Interneta u BiH raste iz godine u godinu.

Korištenje Interneta u BiH raste iz godine u godinu.

Iako ono još uvijek nije na razini nekih razvijenih država, pa ni na razini nekih zemalja iz okruženja, porast broja korisnika za 8% unutar godine dana jest svakako hvale vrijedan podatak. Istraživanje koje je GfK BH – Centar za istraživanje tržišta proveo prije godinu dana pokazalo je da je tada 21% BH stanovništva starijeg od 15 godina izjavilo da se koristi Internetom, dok je ove godine ta brojka narasla na 29%. I drugi podatak, a to je onaj koji se odnosi na broj kućanstava koja imaju Internet priključak je također porastao – sa 14% na 23%, što znači da gotovo svako četvrto kućanstvo u BiH ima neku vrstu priključka na Internet. Inače, samo istraživanje GfK BH je rađeno na reprezentativnom uzorku od 1000 građana na cijeloj teritoriji BiH, a obuhvatilo je i neke druge aspekte koji se tiču korištenja kompjutora i Interneta.

Broj korisnika Interneta u FBiH i dalje veći nego u RS-u

Na korištenje Interneta utječe svakako i stupanj obrazovanja.

Na korištenje Interneta utječe svakako i stupanj obrazovanja.

Disbalans postoji i kada je riječ o postotku korisnika među muškarcima i ženama, jer je izgleda Internet još uvijek nešto interesantniji muškoj populaciji nego ženskoj (34% naspram 24%). S druge strane, posve očekivan podatak je taj da se osobe mlađe dobi više koriste ovim medijem nego oni stariji, ali te su razlike zbilja drastične, pa tako među onima u dobi od 15 do 24 godine njih gotovo 2/3 (preciznije 64%) tvrdi da se koristi Internetom, dok je među našom najstarijom populacijom, onima iznad 65 godina, postotak korisnika ispod 1%. Na korištenje Interneta utječe svakako i stupanj obrazovanja, pa tako među onima sa fakultetskom naobrazbom njih 70% se služi Internetom, što je značajno više nego kada su u pitanju osobe s nižim stupnjevima obrazovanja. Inače, skupina sa najvećim brojem korisnika Interneta jesu studenti, među kojima ima više od 80% njih koji se koristi ovim medijem, a odmah iza njih su osobe koje se nalaze na srednjim ili visokim upravljačkim funkcijama u tvrtkama ili institucijama, među kojima između 72% i 73% njih se služi Internetom. S druge strane, osobe na menadžerskim funkcijama su najaktivniji korisnici Interneta, što se vidi iz podatka da gotovo polovica njih se koristi Internetom svaki dan.

Internet samo za surfanje

Telefonieren via Internet

Internet telefoniranje i dalje nije tako popularno

Korisnici Interneta u BiH u većini slučajeva ovom mediju pristupaju od svoje kuće, točnije njih 56% Internetu pristupa na taj način, ali zanimljiv je podatak da su na drugom mjestu po čestini pristupanja Internet cafe-i i sličnih mjesta koje koristi čak 31% BH Internet korisnika. Na svom radnom mjestu Internet koristi 24% ovih građana koji se uopće koriste www uslugama. Najčešći razlog korištenja Interneta u BiH jest tzv. surfanje, odnosno pretraživanje različitih web sadržaja što barem nekada čini 90% korisnika Interneta u našoj zemlji, a 25% njih to čini svaki dan. Prikupljanje različitih informacija i slanje, odnosno primanje e-mail poruka su odmah iza po učestalosti korištenja. Chat komuniciranje između korisnika koristi oko 56% korisnika Interneta u BiH, a 54% ih skida muziku, filmove i slike. Zanimljivo da usluge Internet telefonije još nisu tako popularne u BiH kao u nekim drugim zemljama, pa ih zapravo koristi tek oko 16% korisnika Interneta. Od svih usluga koje su praćene u ovom GfK BH istraživanju, Internet bankarstvo je usluga koja se najmanje koristi, točnije tek oko 6% korisnika usluga Interneta u BiH.

Linkovi