Koga zanima EU? | Evropa | DW | 17.11.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

Koga zanima EU?

Evropa se sve više povezuje. Ali koju ulogu ima evropska politika u pojedinim nacionalnim medijima? Odgovor na ovo pitanje potražili su stručnjaci Erich-Brost-Instituta sa univerziteta u Dortmundu. Oni su istraživali da li i u kojoj mjeri nacionalni mediji u Evropi izvještavaju o evropskim temama.

Kako izvještavati zanimljivo o EU?

Kako izvještavati zanimljivo o EU?

Tagesschau - pregled dana - tako se zove njemačka centralne emisije vijesti. U 15 minuta izvještava se o najvažnijim događaima u zemlji i svijetu. O tome šta se dešava na razuini EU gledalac u pravilu, međutim, malo saznaje. A Njemačka tu nije izuzetak: slično je i u drugim zemljama EU, naročito onima koje su već dugo vremana članice. U novim članicama je situacija drugačija, objašnajavOliver hahn, istraživač sa Erich-Brost-Instituta Univerziteta u Dortmundu:

"Ti su Evropa i EU još novi. Ljudi još nisu sasvim suigurni: šta za naš svakodnevni život u stvari znači to da smo u EU, bilo u političkom ili ekonomskom smislu? Zato se o tome još mnogo izvještava.”

Zajedno sa svojim kolegama iz deset drugih evropskih zemalja Hahn je pokušao ustanoviti zbogz čega se vijesti o EU gotovo i ne pojavljuju u medijima. Manjak novinara u Bruesselu svakako nije razlog, pogotovo ne u starim zemljama članicama. Ali čini se da ne postoji pravi interes evropljana za evropske teme. Do promjene u pravilu dolazi kada vlastita zemlja preuzme predsjedavanje EU:

“Predsjedavanje EU je naravno uvijek povezano sa time da osobe koje inače znamo u nacionalnom kontekstu, odjednom se pojave na međunarodnoj sceni. U tim se slučajevima može računati sa intenzivnijim izvještavanjem, ali ne zbog toga jer se radi o evropskim temama, već zbog toga jer nacionalni politčari na međunarodnoj pozornici drugačije djeluju nego na domaćoj.”

Nakon završetka perioda šestomjesečnog predsjedavanja izvještavanje novinara ubrzo splašnjava. Tako je bilo u Austriji, tako je sada u Finskoj, i po svoj će prilici biti i u Njemačkoj kada ona od 1.1.2007 preuzeme predsjedavanje EU.

Istovremeno nacionalne države sve više svojih kompetencija prebacuju u nadležnost Bruessela, a to svakako ima posljedice i po život običnih lčjudi u pojedinim zemljama članicama. U osnovi bi zadatak bnovinara bio da to ljudima pojasne, ali oni se često ni sami ne snalaze u kompliciranoj tematici:

"Mi smo ustanovili da postoji izvjesna profesionalne nesigurnost pri obradi EU-tema. S jedne strane postoji svijest o tome da je EU važna tema koji se građanima mora pojasniti. S druge strane vlada nesigurnost, kako da se to ostvari.”

Ali ne samo novinari, i EU-Komisija bi mogla pridonijeti tome da se poboljša izvještavanje. Jedan od prijedloga: da se novinare ne zasipa brdima komliciranih informacija.