1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

Koga zanima EU?

Evropa se sve više povezuje. Ali koju ulogu ima evropska politika u pojedinim nacionalnim medijima? Odgovor na ovo pitanje potražili su stručnjaci Erich-Brost-Instituta sa univerziteta u Dortmundu. Oni su istraživali da li i u kojoj mjeri nacionalni mediji u Evropi izvještavaju o evropskim temama.

Kako izvještavati zanimljivo o EU?

Kako izvještavati zanimljivo o EU?

Tagesschau - pregled dana - tako se zove njemačka centralne emisije vijesti. U 15 minuta izvještava se o najvažnijim događaima u zemlji i svijetu. O tome šta se dešava na razuini EU gledalac u pravilu, međutim, malo saznaje. A Njemačka tu nije izuzetak: slično je i u drugim zemljama EU, naročito onima koje su već dugo vremana članice. U novim članicama je situacija drugačija, objašnajavOliver hahn, istraživač sa Erich-Brost-Instituta Univerziteta u Dortmundu:

"Ti su Evropa i EU još novi. Ljudi još nisu sasvim suigurni: šta za naš svakodnevni život u stvari znači to da smo u EU, bilo u političkom ili ekonomskom smislu? Zato se o tome još mnogo izvještava.”

Zajedno sa svojim kolegama iz deset drugih evropskih zemalja Hahn je pokušao ustanoviti zbogz čega se vijesti o EU gotovo i ne pojavljuju u medijima. Manjak novinara u Bruesselu svakako nije razlog, pogotovo ne u starim zemljama članicama. Ali čini se da ne postoji pravi interes evropljana za evropske teme. Do promjene u pravilu dolazi kada vlastita zemlja preuzme predsjedavanje EU:

“Predsjedavanje EU je naravno uvijek povezano sa time da osobe koje inače znamo u nacionalnom kontekstu, odjednom se pojave na međunarodnoj sceni. U tim se slučajevima može računati sa intenzivnijim izvještavanjem, ali ne zbog toga jer se radi o evropskim temama, već zbog toga jer nacionalni politčari na međunarodnoj pozornici drugačije djeluju nego na domaćoj.”

Nakon završetka perioda šestomjesečnog predsjedavanja izvještavanje novinara ubrzo splašnjava. Tako je bilo u Austriji, tako je sada u Finskoj, i po svoj će prilici biti i u Njemačkoj kada ona od 1.1.2007 preuzeme predsjedavanje EU.

Istovremeno nacionalne države sve više svojih kompetencija prebacuju u nadležnost Bruessela, a to svakako ima posljedice i po život običnih lčjudi u pojedinim zemljama članicama. U osnovi bi zadatak bnovinara bio da to ljudima pojasne, ali oni se često ni sami ne snalaze u kompliciranoj tematici:

"Mi smo ustanovili da postoji izvjesna profesionalne nesigurnost pri obradi EU-tema. S jedne strane postoji svijest o tome da je EU važna tema koji se građanima mora pojasniti. S druge strane vlada nesigurnost, kako da se to ostvari.”

Ali ne samo novinari, i EU-Komisija bi mogla pridonijeti tome da se poboljša izvještavanje. Jedan od prijedloga: da se novinare ne zasipa brdima komliciranih informacija.