1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Karadžićev svjedok: Sarajevo bilo blokirano iznutra a ne spolja

Nakon jednomjesečne pauze nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću. On je za ovu sedmicu najavio osam svjedoka, čijim ispitivanjem će nastojati da pobije dokaze o snajperskom i artiljerijskom teroru nad Sarajevom.

Svjedok Gagović je već u prvom odgovoru optuženog oslovio sa "gospodine predsjedniče", da bi u nastavku svjedočenja tvrdio da Četvrti korpus Jugoslovenske Narodne Armije, kojim je komandovao, nije transformiran u Sarajevsko-Romanijski korpus Vojske Republike Srpske.

Karadzic Prozess Den Haager Tribunal

Karadžiću se dopalo što ga svjedok oslovljava sa predsjedniče

Složio se sa optuženim da to nije bilo ni mogućno pošto je JNA bila « ideološka komunistička vojska » i u početku rata i opsade Sarajeva višenacionalna. "U komandi korpusa je tada bilo muslimanskih i hrvatskih starešina, mislim nacionalnosti muslimanske i hrvatske. Načelnik generalštaba je bio general Ante Karaumčić, Hrvat iz Splita, operativac u prvom odjeljenju operativnog bio je Rasim Delić, koji je kasnije bio komandant oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije BiH, a starešina nižeg ranga bilo je više sve do polovine maja 1992".


Snage JNA "razdvajale zaraćene strane"

Prema tvrdnji svjedoka, general Ratko Mladić došao je 10. maja 1992. na položaje Četvrtog korpusa oko Sarajeva pošto ga je generalštab JNA imenovao za komandanta Druge armijske oblasti JNA. Činjenica da je 12. maja imenovan za komandanta Vojske Republike Srpske nije bila odluka generalštaba JNA, rekao je svjedok. U unakrsnom ispitivanju, pukovnik Gagović je tvrdio da su snage JNA i u maju oko Sarajeva bile angažovane na razdvajanju, kako je rekao, «zaraćenih strana», to jest srpskih i muslimanskih jedinica Teritorijalne odbrane.

Tužilac Tiger je predočio transkripte presretnutih telefonskih razgovora sa tadašnjim predsjednikom srpske opštine Ilidža Prstojevićem, koji je tražio od Gagovića, kao vršioca dužnosti četvrtog korpusa JNA, oružje i dva oklopna transportera. Svjedok je uzvratio da taj zahtjev nije odobrio, ali je i dodao: «Ilidža je bila najugroženiji deo (!) srpskog dijela (!) Sarajeva»

Karadzic Prozess Den Haager Tribunal

Karadžiću svjedok rekao da Sarajevo nije bilo pod opsadom već da je bilo pod unutrašnjom blokadom


U dodatnom ispitivanju Karadžić je kao sopstveni branilac upitao svjedoka da li je Vojska Republike Srpske držala Sarajevo pod opsadom i gađala civile. «Ne. Treba shvatiti da je Sarajevo bilo blokirano iznutra, ne spolja. Oni stanovnici koji su hteli napustiti Sarajevo nisu mogli da iziđu upravo zbog te unutrašnje blokade, koju su organizovali Muslimani », rekao je svjedok Gagović. U nastavku dokaznog postupka odbrane, Karadžić je pred kraj današnjeg zasjedanja izveo svog 53- svjedoka, Amerikaca Ronalda Hačeta, koji se sreo sa optuženim na Palama u septembru 1994. godine.

Autor: Dževad Sabljaković

Odg. urednica: Jasmina Rose