Kako zaštititi prava žena u Evropi? | Evropa | DW | 17.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

Kako zaštititi prava žena u Evropi?

„Nasilje nad ženama“ je tema kojom se ozbiljno bavi Vijeće Evrope. Ova vrsta nasilja je teška povreda ljudskih prava. Kampanja o nasilju nad ženama je trajala godinu i pol dana i sada je vrijeme za svođenje bilansa.

Nasilje u porodici rašireno je i u Evropi - u svim slojevima stanovništva. Žrtve su uglavnom žene.

Nasilje u porodici rašireno je i u Evropi - u svim slojevima stanovništva. Žrtve su uglavnom žene.

Stop nasilju nad ženama u porodici – tako glasi slogan kampanje koju je pokrenulo Vijeće Evrope. Generalni tajnik Vijeća Teri Dejvis kaže da se u zemljama članicama danas ovom problemu poklanja znatno više pozornosti: „Mi smo također bili u situaciji da mijenjamo život miliona žena i da im pružamo podršku i zaštitu koju one trebaju. No, mislim da je još dug put ispred nas.

Trebati će godine kako bi se promijenile kulturne norme da bi uspjeh bio vidljiv i da bi se broj slučajeva nasilja smanjio. Doduše u kratkom vremenu bismo mogli promjeniti zakone. Ali da bi zakoni bili zaista djelotvorni moramo također na odgovarajući način obrazovati osoblje za tu problematiku. To pretpostavlja postojanje volje i resursa kako bi se dostigao cilj.“

Vijeće Evrope je 2005. godine donijelo niz preporuka s ciljem djelotvorne zaštite žena od nasilja muškaraca. Istodobno je odlučeno da se provede posebna kampanja protiv porodičnog nasilja. S tim ciljem je osnovano i posebno tijelo pri Vijeću Evrope – Task Force. Prvi zadatak ovog tijela bio je da sačini listu svih postojećih zakona i političkih mjera kako u samom Vijeću Evrope tako i u svim drugim institucijama širom Starog kontinenta.

Kako ojačati položaj žena u društvu - potreban je i veći angažman politike. Njemačke ministrice spremne su za borbu!

Kako ojačati položaj žena u društvu - potreban je i veći angažman politike. Njemačke ministrice za obitelj, zdravstvo, razvojnu pomoć i pravosuđe spremne su za borbu!

Dva puta je na adrese svih europskih vlada bio poslan upitnik koji je sadržavao sedam osnovnih stavki. Primjerice jedno od pitanje je bilo na koji način zakonodavstvo pojedinih zemalja tretira silovanje u braku i koliko je ono kažnjivo. Među pitanjima je bilo i to da li vlade imaju nacionalni plan protiv porodično nasilja.

Task Force je izgradio mrežu parlamentarki koje su angažirane na podršci i lobiranju za zaštitu žena. Teri Djevis kaže da ovo tijelo Vijeća Evrope prikuplja sve postojeće ideje iz pojedinih zemalja članica u okviru kampanje borbe protiv nasilja nad ženama. Neki od primjera su sljedeći: „Primjerice u Albaniji je svim korisnicima mobitela bio poslan SMS sljedećeg sadržaja: „Nasilje je smrtno dok god se o njemu šuti.“

Kaži „Ne“ porodičnom nasilju!

U Češkoj Republici napravljena su uputstva o tome kako žena može spriječiti da postane žrtva porodičnog nasilja.Ta uputstva su objavljena u jednom ženskom časopisu. U Hrvatskoj je izašla posebna poštanska marka protiv porodičnog nasilja. Brojne zemlje članice su otvorile mailove i raspisale konkurse o temi porodičnog nasilja, te postavile interaktiven internet stranice u okviru svojih nacionalnih kampanja, “- kaže Dejvis.

Nevladina organizacija Amnesti Inetrnational pozvala je članice Vijeća Evrope da usaglase tekst Konvencije protiv spolnog nasilja nad ženama i djevojčicama. Na taj način bi ljudska prava svih žena u Evropi bola zaštićena na osnovu čega bi one imale mogućnost živjeti bez straha od nasilja. Bez toga žene nikada neće biti ravnopravne, jer u Evropi ne postoji ni jedna zemlja u kojoj to one zaista jesu, saopćio je Amnesti International.

Audio i video zapisi na tu temu