1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Kiosk

Izostanak kritike prilikom Schroedeve posjete Moskvi

Njemacˇki kancelar Gerhard Schroeder boravio je jucˇer u blic-posjeti Moskvi. On svom prijatelju , ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu nije uputio ni rijecˇ kritike povodom unisˇtavanja ruskog naftnog koncerna Jukos. U zamjenu za c´utanje, Schroeder je, zajedno sa sˇefovima koncerna Siemens, Eon i Ruhrgas uspio isposlovati prosˇirenje privredne saradnje.

Schroeder i Putin u Moskvi

Schroeder i Putin u Moskvi

Njemacˇki komentatori danas se osvrc´u na posjetu kancelara Gerharda Schroedera Rusiji. Posebno mu zamjeraju sˇto nije osudio unisˇtavanje ruskog naftnog koncerna Jukos, cˇijeg je najvec´eg akcionera , nekada moc´nog i bogatog Chodorkovskog Wladimir Putin uz pomoc´ instrumenata drzˇave strpao u zatvor. Schroederovo c´utanje Stadt Anzeiger iz Koelna komentira ovako:

“Uobicˇajeni je ritual svih diktatora i autokrata da probleme u sopstvenoj zemlji proglase unutrasˇnjom stvari i time se zasˇtite od napada izvana. Njemacˇki kancelar Schroeder, upitan za komantar o ruskom koncernu Jukos, preuzeo je ovu terminologiju i opravdao metodu, kojom se sluzˇi ruski Predsjednik Putin. Ako misli da ovim cˇini uslugu svom prijatelju Putinu, onda se vara. Jer fatalna je gresˇka misliti da odustajanje od kritike i sˇpekuliranje mozˇe biti u interesu njemacˇke privrede. Zatvoriti ocˇi pred slucˇajem Jukos, kao sˇto je to uradio Schroeder u Moskvi je za cˇovjeka koji drzˇi do privrede pogresˇan potez a za demokratu potez bez imalo politicˇkog instinkta. “

pisˇe Stadt Anzeiger iz Koelna. Frankfurter Rundschau ironicˇno dodaje:

“Slucˇaj Jukos i selektivna primjena instrumenata drzˇave, to ne mozˇe biti kontroverzna tema za otvoren i prijateljski razgovor medju prijateljima. Tema razgovora ne mozˇe biti ni nastavak ruskog terora u Cˇecˇeniji. Pricˇati o Putinovom preobrazˇaju i transformaciji Rusije iz demokratije u demokratizam, kako se mozˇe nazvati prikreveni i samo formalno demokratski mehanizam, koji zapravo sluzˇi sopstvenom odrzˇavanju na vlasti nije tema za njemacˇkog kancelara, pravnika i demokratu Schroedera. Za njega je to previsˇe. Stoga Schroederovo c´utanje najprije sˇteti ruskom civilnom drusˇtvu a potom i njemacˇko-ruskom prijateljstvu,

konstatira Frankfurter Rundschau. Suedeutsche Zeitung iz Muenchena na istu temu donosi:

"Putinova autoritarna drzˇava ne stvara red vec´ nered. U njoj se praktikuje ne diktatura prava vec´ diktatura pojedinca i njegova samovolja. Dok se ruska drzˇava sa velikom energijom usmjerila na unisˇtavanje koncerna Jukos i njegovog sˇefa Michaila Chordorkowskij-a, drugi naftni koncerni nemaju problema. Na njima se ne primjenjuju mehanizmi drzˇave.”

Bonski list “General Anzeiger “bavi se planovima njemacˇke vlade da u okviru borbe protiv terorizma, otvori zakonsku moguc´nost za prislusˇkivanje novinara, advokata, ljekara i svesˇtenika:

“Debata koju je otvorila ministrica pravosudja je providni pokusˇaj da se u sjeni borbe protiv terorizma u Njemacˇkoj uvedu potpuno pretjerane mjere kojima se oduzima baza za rad ovim radnim grupama, koja se zasniva na povjerenju i zasˇtite izvora i podataka. U svemu se prepoznaje cˇelicˇna pesnica njemacˇkog minsitra unutrasˇnjih poslova, socijaldemokrate Otto Schillyija. I on medjutim zna da se zakon ne mozˇe donijeti mimo volje koalicionog partnera, stranke Zelenih. Stoga c´e biti zanimljivo vidjeti kako c´e vlada bolje i selektivnije rijesˇiti ovaj domac´i zadatak, koji je stigao iz Saveznog Ustavnog suda u Kalrsruheu.