1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Integracija u Njemačkoj

U Njemačkoj preko 15 miliona ljudi potiče iz migracijskih porodica. Za njihovu bolju integraciju, Vlada je od 2006. godine održala dva samita, a prošle godine napravljen je i Nacionalni integracijski plan.

Savezna ministrica Mari Bemer predstavile motive integracijskog plana

Savezna ministrica Mari Bemer predstavile motive integracijskog plana

Sa Nacionalnim integracijskim planom, koji obuhvata 400 mjera i obaveza, dogovorena je i bolja politika integracije. Ovo se dešava po prvi put u istoriji Savezne Republike, Saveznih zemalja, komuna i predstavnika migranata.

Boljoj integraciji Savez doprinosi sa 150 konkretnih mjera i obaveza kojima će, između ostalog, biti povećan broj integracijskih kurseva. Biće otvorene i nove obrazovne mogućnosti za omladinu iz migracijskih porodica. Mjerama će biti povećane i specijalne obrazovne ponude za nepismene osobe, ali i za žene sa malom djecom.

Reakcije migranata su, prema mišljenju savezne ministrice za integraciju i migraciju, Mari Bemer (Marie Böhmer), generalno gledano prilično pozitivne: "Primijetila sam tokom razgovora sa predstavnicima migracijskih organizacija da toliko integracije u Njemačkoj nikada nije bilo".

Doseljenička djeca češće napuštaju školu

Uspješna integracija ljudi u Njemačkoj zavisi, prije svega, od njihovog obrazovanja, profesionalne kvalifikacije i njihove mogućnosti da dođu na tržište rada. Da u toj oblasti postoje veliki problemi, potvrđuje i nedavno predstavljena statistika.

Ključni problemi: obrazovanje, kvalifikacije i dolazak na tržište rada

Ključni problemi: obrazovanje, kvalifikacije i dolazak na tržište rada

"Školu je samo u 2005. godini napustilo 15.000 učenika iz stranih porodica. 70 odsto njemačkih učenika završavaju srednju školu, a završe je samo 40 odsto učenika stranog porijekla", ističe ministrica Bemer.

Savezne zemlje zahtjevaju od Bemerove brzu realizaciju obaveze iz Nacionalnog integracijskog plana. Neophodni su jezički kursevi da bi sva djeca, prilikom upisa u školu, dobro razumjela i govorila njemački jezik. Bemerova kaže, da će vlada podržati međukulturalnu doedukaciju vaspitača u vrtićima. Ali za razvoj i bolje šanse u obrazovanju, potrebna je i pomoć porodice.

Bolja integracija - ključ uspjeha

I roditelji su ti koji bi morali da svojom odgovornošću jačaju i pomažu obrazovni uspjeh svoje djece. Zato su se ministri kulture i osam migracijskih organizacija zajedničkom izjavom obavezali da će unaprijeđivati saradnju roditeljskih kuća i obrazovnih institucija. To podrazumijeva i veću ponudu učenja njemačkog jezika za roditelje migrante.

Sa novim konceptom koji sadrži 100 kriterijuma, kojim Savezna Vlada trenutno ispituje stanje migracijskih mjera, i Savezna ministrica za migraciju, Meri Behmer nada se značajnijim polaznim tačkama za bolju integraciju. Time i integracija u Njemačkoj, kaže, dobija sve više na značaju. Nijemci postaju svjesni, da im je integracija - ključni zadatak.