″Hamas″ u parlamentu | Politika | DW | 17.02.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

"Hamas" u parlamentu

Kada Mohamed Abas sutra otvori sjednicu palestinskog zakonodavnog vijeća prvi put u istoriji ovog tijela biće prisutan i radikalni "Hamas", koji ima najveći broj poslanika u parlamentu.

M. Abas: Sve spremno za sjednicu parlamenta

M. Abas: Sve spremno za sjednicu parlamenta

Ovo vijeće predstavlja gradjane u Palestinskom autonomnom pordučju, ali ne i Palestince koji žive u inostranstvu. Novoizabrani Parlamentarci sastaće se u Ramalahu i Gazi. Više pojedinosti iznijeće.

Palestinski zakonodavni savjet zastupa samo one Palestince koji žive na autonomnom poručju i pridržavaju se Ugovora iz Osla, koji su 1993. postpisali PLO i Izrael.

Autonomno područje obuhvata Zapadnu obalu, pojas Gaze i zapadni dio Jerusalema.

Prema poslednjem prebrojavanju stanovništva 2003.godine, tamo živi 3.5 miliona Palestinaca, od čega polovina nastanjuje pojas Gaze, koja sa 6000 kvadratnih metarai čini samo 5,5 posto teritorije.

Ali, četiri miliona Palestinaca u inostranstvu ne smatra ovaj Savjet svojim vrhovnim tijelom,već je to za njih PLO i Palestinski nacionalni savjet, koji obuhvata Palestince nastanjene na Autonomnom području i one koji žive u inostranstvu. No,otkako je potpisan Ugovr u Oslu, ovo tijelo više se nije sastalo i njegovu je ulogu, preuzeo Zakonodavni savjet.

Izbori za ovo tijelo održani su prvi put 1996, kada je Fatah sa sebi bliskim nezavisnim kandidatima imao većinu sa 88 mjesta.

Grupacije kao što su Hamas,lijevo orijentisani Front oslobodjenja Palestine i islamski Džihad bojkotovali su te izbore,jer su odbili i Ugovor iz Osla.

Premda je zakonski rok Palestinskog nacionalnog savjeta istekao, novi nije birran od 99. godine. Tek 25.januara ove godine oni su održani i tada je Hasmasu pripalo 74 od 132 mjesta, što je značilo pomjeranje zakonodavne moći palestinskog društva u njegove ruke.

Inače,prema zakonu predsjednik je medju Palestincima bio automatski i šef vlade, da bi 18.marta tadašnji predsjednik Jaser Arafat donio zakon, kojim se dijeli egzekutivna vlast,

a Palestinske vlasti su slijedile upute EU,UN i SAD i pojačale reformske promjene.

Mahmod Abas je kao predsjednik bio i ostao jaka figura Fataha,

ali premijer sada mora biti iz redova Hamasa,jer u Savjetu najača frakcije ovog pokreta. Legislativni,zakonodavni savjet ima i najjače kompetencije: donosi zakone, prihvata ili odbija budžet i formira vladu. No,palestinski Ustav omogućuje i predsjedniku da ima važnu ulogu u političkom sistemu, pa on tako može imenovati ili otpustiti premijera, savjet kod usvajanja zakonodavnih dokumenata mora imati njegovu saglasnot, predsjednik Abas iam paravo na dekret, a ima i presudnu riječ kod najvažnijih sigurnosnih pitanja.

Kao predsjednik autonomnih vlasti, Abas je autommatski i šef PLO, a to znači da imenuje ambasadore i odredjuje spoljno-politički pravac. Zakonodavni Savjet se poslednjih 10 godina nije mogao osloboditi uticaja bivšeg predsjednika Jasera Arafata. Tek je rasvijetlio neke korupcione skandale ministara,ali ni izdaleka nije vršio funkciju nadzioranja vlade.

To se tumačilo činjenicom da je predsjednik i premijer bio u jednoj ličnosti, te da je apsolutnu većinu u Saavjetu imao Fatah predsjednika Abasa.Sada se jačanjem Hamasa situacija mijenja i ovo bi tijelo moglo zaista preuzeti ulogu nadzonog organa vlade Autonomnog palestinskog područja.

Naser Schrouf