1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

Godina ravnopravosti u Evropi

Evropska godina ravnopravnosti trebala bi ljude širom EU senzibilizirati za potrebu jednakog tretmana svih i za život bez diskriminacije - o tome su se složili svi sudionici Evropske konferencije o ravnopravnosti koja je proteklih dana održana u Berlinu.

jednakost za sve

jednakost za sve

Osnovni cilj konferencije bio je pokazati prednosti i koristi opće ravnopravnosti u društvu. Diskriminacija bilo koje vrste sprječava naime uspješan razvoj i dovodi do neiskorištavanja velikih potencijala. To se odosi kako na diskriminaciju po spolnoj osnovi, tako i na neravnopravnost šansi invalidima, odnosno ljudima druge boje kože.

Njemačka ministrica za obitelj Ursula von der Leyn tražila je da se više koristi kulturološka raznolikost 27 zemalja članica EU. Upravo s obzirom na demokratske promjene potrebno je da se bolje koriste potencijali društvenih grupa koje sada imaju slabije šanse na tržištu rada kao što su starije osobe, žene i migranti, smatra . Ona napominje da će u narednih 45 godina, u koliko se sadašnji demografski trend nastavi, u Evropi biti oko 50 miliona manje radno sposobnog stanovništva.

«Nas je u Evropi sve manje, mi smo sve stariji i sve više etnički raznoliki»,

Rekla je ministrica prilikom otvaranja Berlinske konferencije. Ona napominje da je neodrživo stanje u kojem žene, mada su jednako obrazovane kao i muškarci još uvijek nemaju jednake šanse za uspješnu karijeru:

«Još uvijek ima neravnopravnosti, manje je žena na vodećim pozicijama u privredi i znanosti, i često dobijaju manju plaću od muškaraca za isti rad. Osim toga briga za djecu i za starije osobe zasada je još uvijek pretežno zadaća žena. Jedna od posljedica je da u Evropi majke često nemaju dobre šanse da same osiguravaju vlastitu egzistenciju.»

Zbog toga ne iznenađuje da je među siromašnima u Evropi nadprosječno mnogo žena. Na konferenciji u Berlinu predstavljeno je istraživanje o svijesti građana Evrope o problemu diskriminacije. Svega trećina ispitanika izjavila je da zna koja su im prava ukoliko poštanu žrtve diskriminacije, dok istovremeno polovicasmatra da se u njihovoj zemlji premalo čini u korist ravnopravnosti.

Evropski komesar Vladimir Spidla, je u svom izlaganju napomenuo da je ravnopravnost jedno od temeljnih ljudskih prava. Još uvijek suviše mnogo ljudi u Evropi nema jednake šanse samo zbog svog spola, rase, etničkog porijekla, religije, invaliditeta ili seksualne orjentacije, napominje Spidla i dodaje:

«Evropa se ni društveno ni ekonomski ne može dozvoliti da zanemari taj potencijal. Na evropskoj razini postoje dobri zakoni protiv diskriminacije ali potrebno je da ih se efikasno primjenjuje. Zbog toga će se evropska komisija posebno intenzivno pozabaviti tom problematiku.»

U Njemačkoj je zakon o ravnopravnosti stupio na snagu tek sredinom avgusta prošle godine. Nasuprot brojnim strahovanjima nije došlo do preopterećivanja sudova tužbama po toj osnovi.