1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Njemačka izbliza

Geografski položaj Njemačke

Njemačka leži u centralnom dijelu Evrope. Graniči sa Danskom na sjeveru, Holandijom, Belgijom, Francuskom i Luksemburgom na zapadu, Švicarskom i Austrijom na jugu, Češkom i Poljskom na istoku.

Geografska karta Njemačke

Geografska karta Njemačke

Njemačka, zapravo, leži između Sjevernog i Baltičkog mora na sjeveru i Alpa na jugu. Naseljava je više od 82 miliona stanovnika.

Niske planine nalaze se u centralnom dijelu zemlje, kroz koju se slivaju četiri velike rijeke: Rajna, Dunav, Elba i Odra. Najveće jezero je Bodensko i nalazi se na jugu Njemačke. Na sjevernoj obali nalaze se brojna jezera. Gusto naseljena područja su gradovi Berlin, Hamburg, München i područja Rajne i Rurske oblasti, odnosno gradovi Köln i Frankfurt.

Posljedice Drugog svjetskog rata

Drugi svjetski rat i nacizam podijelili su Njemačku na zapadnu i istočnu. Njemačka je savezna republika, zasnovana na Ustavu iz 1949. godine. Ta, tzv. Zapadna Njemačka doživjela je, uz pomoć zapadnih saveznika, privrednu revoluciju. Osnovna pokretačka snaga bila je u oblasti Rajne i Rura, gdje je razvijena industrija uglja i čelika.

S druge strane, Istočnu Njemačku, tadašnju NDR (Njemačka demokratska republika), okupirale su snage Sovjetskog saveza, te je ta oblast postala dio istočnog komunističkog bloka. Njemačku je na te dvije političke oblasti dijelio Berlinski zid, koji je pao 3. oktobra 1990. nakon raspada Sovjetskog saveza.

Šarena kultura i društvene promjene

Zeleno svjetlo za integraciju, a ne ulazak u jednosmjernu ulicu i stvaranje paralelnog druütva. U Njemačkoj živi veliki broj stranaca.

Zeleno svjetlo za integraciju, a ne ulazak u jednosmjernu ulicu i stvaranje paralelnog druütva. U Njemačkoj živi veliki broj stranaca.

Poučeni prošlošću, tvorci Ustava imali su samo jedan cilj, da u njega uklešu jednom zauvijek tri osnovne političke vrijednosti: slobodno-demokratski poredak, pravno zasnovanu državu i podjelu nadležnosti. Također, Ustavom su zaštićena osnovna prava građana, kao i princip federalizma. Na taj način trebalo bi da bude potisnuta zloupotreba moći, spriječeno kršenje prava i po svaku cijenu onemogućeno uspostavljanje diktature.

Njemačku kulturnu scenu – plastičnu umjetnost, muziku, pozorište i literaturu – uobličile su stalne historijske promjene. I njemačko društvo nalazi se u promjenama. Starosna granica stanovništva se pomjera: stariji su sve stariji, dok je sve manje novorođenih. Osim toga, Njemačka se u posljednjih 50 godina pretvorila u doseljeničku zemlju: čak deset posto ljudi koji u njoj boravi nema njemački pasoš, a oko sedam miliona Nijemaca potiče iz porodica doseljenika.