Fisˇer putuje u Sudan | TEME | DW | 09.07.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

Fisˇer putuje u Sudan

Jasan apel vladi u Kartumu da ispuni obaveze u Darfuru,na Zapadu zemlje.12,5 miliona pomoc´i njemacˇke vlade izbjeglicama.

Joschka Fischer

Joschka Fischer

Njemacˇki ministar inostranih poslova Josˇka Fisˇer u pratnji sekreta u Ministasrstvu Kerstin Miler, u nedelju c´e otputovati u glavni grad Sudana Kartum.Tamo c´e voditi razgovore sa sudnaskim kolegom po duzˇnosti i sˇefom drzˇave el Basˇirom.

Dok c´e se Fisˇer vec´ u ponedeljak vratiti u Berlin, Kerstin Miler c´e u ime vlade, posjetiti krizni region Darfur. Nina Werkhojser.

Njemacˇka vlada zˇeli doprinijeti tome da se izvrsˇi diplomatski pritisak na vladu u Sudanu. Zbog toga,nakon americˇkog drzˇavnog sekretara Kolina Pauela i generalnog sekretara UN Kofi Anana, u Kartum stizˇe i sˇef njemacˇke diplomatije Josˇka Fisˇer. Njegova je namjera da ustanovio u kojo se mjeri sudanska vlada pridrzˇava obec´anja datih Pauelu i Ananu.

A to je, pristup humanitarnih organizacija izbjeglicˇkim logorima u Darfuru,potom razoruzˇanje pripadnika arapske naoruzˇane grupacije “Dzˇandzˇavid”,kao sigurnosne garancije za ljude u kriznom podrucˇju Darfura. Jens Pletner glasnogovrnik Ministarstva inostranih poslova kazˇe:

"Postoje jasni dogovori postignuti sa vladom u Kartumu,koje je ona sama prihvatila.Zbog toga smatram,da nisu potrebne nikakve dodatne garancije.Ono sˇto slijedi,jeste,da li se preuzete obaveze i ispunjavaju. Ministar Fisˇer i Milerova su ponovo stavili do znanja da je dosta toga izrecˇeno i da sada treba prec´i na konkretna djela”.

Saradnici medjunarodnih humanitarnih organizacija javljaju vec´,kako se pristup izbjeglicama u Darfuru, na Zapadu Sudana, poboljsˇao. Neki od njih,kao sˇto su saradnici Crvenog krizˇa, Kar i

njemacˇkog odjela UN organizacije za pomoc´ u hrani, bic´e u pratnji njemacˇkog sˇefa diplomatije i drzˇavne tajnice.

Njemacˇki avion se delegacijom c´e,osim toga, u Kartum ponijeti i 3,5 tona lijekova za izbjeglice u regionu Darfura.

S druge strane, i dalje se cˇeka na razoruzˇanje paravojne formacije,arapske oruzˇane grupacije “Dzˇandzˇavid”,koja pustosˇi region Dafura,naseljen uglavnom crnim stanovnisˇtvom,ubijajuc´i,silujuc´i i palec´i,po nalogu vlade.

Fisˇer je rekao, da bi vlada u Kartumu,kada bi htjela,odmah mogla razoruzˇati pobunjenike. Njegov glasnogovornik je dodao:

“Ovdje se naprosto radi, o tome da drzˇava treba iskoristi svoje nadlezˇnosti i ispuni obavezu obtzbjedjivanja reda i mira,kao i sigurnost gradjana.Takvu prirodnu obavezu svake drzˇave,mora ispuniti i sudanska centralna vlada u Darfuru.”

Fisˇer se,naposlijetku zalozˇio i za uvodjenje embarga na izvoz oruzˇja u Sudan,ukoliko vlada u Kartumu ne ispuni svoje obaveze. Osim toga,njemacˇka vlada je povec´ala humanitarnu pomoc´ na 12 milona i 500 hiljada eura.

Sudan c´e biti tema rasprave u Vijec´u sigurnosti UN,gdje c´e se odlucˇiti i o eventualnom slanju posmatracˇke misije UN u Sudan.