1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Evropsko vijeće o istrazi afere CIA-e

Navodni tajni zatvori i transporti zatvorenika CIA-e u Evropi izazvali su čitav niz israživanja. Pored nacionalnih parlamenata istom temom se bavi i posebna komisija Evropskog parlamenta, kao i Evropska komisija u Briselu. U utorak (24.1.) na sjednici Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope biće podnesen izvještaj o dosadašnjim rezultatima istrage. Generalni sekretar Evropskog vijeća, Terry Davis, vodi vlastitu istragu, pa se direktno obratio vladama zemalja članica.

Terry Davis, Generalni sekretar Vijeća Evrope

Terry Davis, Generalni sekretar Vijeća Evrope

Do 21. februara je Generalni sekretar Vijeća Evrope dao rok da vlade 46 zemalja članica Vijeća, pismeno odgovore na njegova pitanja: Da li su vlade od 2002. godine garantirale da na njihovoj teritoriji ne postoje nikakvi zatvori u kojima se ljudi drže bez naloga za hapšenjem ili su čak, mučeni? Da li je utvrdjeno da američka tajna služba nije preko Evrope transportirala zatvorenike u zemlje gdje će biti mučeni? Ukoliko su evropske vlade pomagale navodne aktivnosti CIA-e, to je onda povreda evropske konvencije o ljudskim pravima, kaže Terry Davis:

« Ja mogu istražiti koliko su zemlje članice poštovale svoje obaveze iz Konvencije. Ja sam tu ovlast već koristio. U posljednjih 50 godina bilo je oko 80 takvih istraga. Očekujem potpune odgovore od svih vlada. To da li će njihovi stavovi biti dovoljni , znaćemo za mjesec dana».

Ministri vanjskih poslova Evropskog vijeća mogu osuditi jednu zemlju uz dodatne sankcije. Moguća je i tužba pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Terry Davis ne isključuje da je i NATO umiješan u navodne aktivnosti američke tajne službe.

KFOR- trupe na Kosovu, predvodjene NATO- savezom imaju zatvor koji nije dostupan Evropskom vijeću. I to uprkos činjenici da Komitet za istragu mučenja pri Evropskom vijeću ima isključivo pravo da može posjetiti svaki zatvor na evropskom tlu. Još prije godinu i pol dana je generalni sekeratar Evropskog vijeća tražio službeno objašnjenje od generalnog sekretara NATO-a, ali do danas bez uspjeha. Očito ima nešto što se krije, kaže Terry Davis:

« Ne kažem da postoji neka veza, ali smo prije 18 mjeseci tražili pristup zatvoru na Kosovu. To je bilo davno prije aktualnih optužbi, ali je moguće, da tamo upravo postoje takvi tajni zatvori CIA-e. Ali ne znam tačno.».

Iako SAD ima status promatrača u Evropskom vijeću, i prisustvuju sjednicama, do sada nisu stigle nikakve informacije, dodaje Davis:

« Kao promatrači , oni su dužni respektirati naše vrijednosti. Ali, ja nemam dozvolu da od Amerikanaca tražim pojašnjenje. To se odnosi samo na zemlje članice koje su potpisale Konvenciju».