1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

Evropa želi ograničiti migraciju

Evropski komesar pravde Franco Frattini želi da se EU jače založi za vremensko ograničavanje migracije u EU. Njegovo ministarstvo će u tom smjeru napraviti prijedlog, najavio je Frattini u četvrtak na sastanku ministara za integraciju EU u Potsdamu. Njemački ministar unutrašnjih poslova Wolfgang Scheuble iznio je s tim u vezi pozitivna iskustva Njemačke.

EU komesar Frattini

EU komesar Frattini

Svake godine u EU se doseli milion i po ljudi. Evropski ministar pravde Franco Frattini založio se za vremensko ograničavanje migracije u EU. Njegovo ministarstvo će napraviti prijedlog koji će biti usmjeren u tom pravcu, najavio je Fratini u četvrtak na sastanku ministara za integraciju EU u Potsdamu. Njemački ministar unutrašnih poslova Schäuble iznio je pozitivna iskustva Njemačke u toj problematici. ”Država, pojedine pokrajine i opštine ulažu zajedno sa civilnim sekorom velike napore da se poboljša integracija doseljenika”, rekao je Schäuble. On je dodao da je Evropa svjesna problema kada je u pitanju migracija. “Mi tražimo zajedničke odgovore. Otvorili smo dijalog i imamo zajedničke evropske vrijednosti. Jedni od drugih možemo mnogo naučiti”, naveo je on.

Otvoreni integracijski fondovi

I dok se ministri iz EU godinama redovno susreću, u Potsdamu su se sreli tek drugi put. Prije nekoliko dana je Brisel otvorio novi fond za provođenje integracijskih projekata. Franco Frattini, ministar pravde EU kaže da je sa 825 miliona evra fond veći nego što je bilo predviđeno ali je manji nego što su stvarne potrebe. Frattini je na sastanku u Potsdamu predstavio evropski priručnik za integraciju u kojem su prikazani brojni primjeri iz raznih zemalja EU. Integracija znači da se omogući ljudima da prihvate naše zajedničke vrijednosti. Osnovne vrijednosti poput zakona, principa, dostojanstva ljudi i ravnopravnost polova. To su naše vrijednosti. Ljudi koji se žele integrisati kod nas moraju ih apsolutno poštivati. Zbog toga su dijalog kultura i međureligijski dijalog veoma važan dio naše politike”, istakao je Frattini. U mnogim zemljama EU postoje nacionalne strategije integracije. Tako je naprimijer Španija nedavno odobrila plan vrijedan 2 milijarde evra. Ali problemi sa kojima se svi susreću su slični. Slično Španiji, nedavno su Holandija i Njemačka donijeli pravilnik o postupanju sa migrantima sa nesigurnim statusom boravka. Jezička barijera je idalje u mnogim zemljama glavna prepreka za integraciju migranata, smatra Maria Böhmer, njemački povjerenik za integraciju. "Uvijek iznova je jasno da je savlađivanje jezika od centralnog značaja za integraciju”.

Podrška visokokvalifikovanim migrantima

Na marginama konferencije je Frattini najavio inicijativu EU o značajnijem vremenskom ograničavanju doseljavanja. Doseljavanje visokokvalifikovane radne snage iz Afrike bi se trebalo dalje podržati, pod uslovom da doseljenici nakon određenog vremena ponovo napuste EU. Frattini smatra da je to važno i za zemlje iz kojih se ljudi iseljavaju, s obzirom da bi te zemlje izgubile značajan dio stručnjaka. Vremenski ograničeno doseljavanje podržava i Njemačka.