1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

Europski parlament kritizirao sporost provedbe reformi u Turskoj

Europski parlament u Strassbourgu prihvatio je vrlo kritično izvješće o Turskoj u kojem se među ostalim ističe da je vlada u Ankari provela u posljednjih nekoliko godina samo ograničeni napredak na području ljudskih prava. Osim toga kritiziran je nedostatak napretka na području vjerskih sloboda.

Europski parlament

Europski parlament

Dok je Europska komisija još prije dva dana završla svoju preporuku za ulazak Rumunjske i Bugarske u članstvo EU, uslijedila je rasprava o daljnjem proširenju i prije svega o najnovijem izvještaju Europskog parlamenta o Turskoj s kojom Europska unija već godinu dana vodi pristupne pregovore.

Oni zastupnici koji su tada smatrali da je pogrešno otvoriti pregovore s Turskom danas smatraju svoje mišljenje potvrđenim. Izvještaj kojeg je pripremio nizozemski konzervativni zastupnik Eurlings navodi čitav niz nedostataka u Turskoj koji sežu od uskraćenog prava na slobodno izražavnja te vjerskih i manjinskih prava preko položaja i prava žena i stanja u prvosuđu pa sve do uloge vojske i odbijanja turske vlade da prizna Cipar. Europski parlament ne posjeduje direktne mogućnosti utjecanja na pristupne pregovore, ali nakon završetka pregovora zastupnici moraju dati svoju suglasnost turskom članstvu u EU.

Rasprava u Strassbourgu dobar je pokazatelj opće atmosfere. Ona pokazuje sve veću skeptičnost prema članstvu Turske u Europskoj uniji. Sve veću podršku uživaju oni europski zastupnici kao njemački konzervativni političar Bernd Posselt koji ne vidi mjesto Turskoj u Uniji. „Turska nije europska zemlja“, rekao je Posselt u raspravi dodajući kako bi ulazak Turske previše proširio i nadišao mogućnosti Unij, oslabio, a možda čak i ugrozio postojanje Europske unije. Austrijski liberalni zastupnik Andreas Molzer otužio je Europsku komisiju - da kada je riječ o Turskoj - da redovito progleda kroz prste te da - kada je riječ o reformama - da se zadovoljava samo slovom na papiru. Drugi zastupnici pak smatraju da unatoč problema Turskoj treba ostaviti otvorenu europsku perspektivu.

Turski put prema Europi je važan i zbog dijaloga između kršćanstva i islama. Takvo mišljenje zastupa austrijski socijaldemokrat Hannes Swoboda koji je pak usamljen među austrijskim socijaldemokratima koji odbacuju tursko članstvo u EU. Takvo stajalište je zapravo u suprotonosti općeg mišljenja među europskim socijalistima koji su zatražili ublažavanje predstavljenog izvještaja o Turskoj, jer kako naglašavaju socijalisti – Turska bi se mogla udaljiti od Europe a demokratske i reformske snage u zemlji mogle bi oslabiti“-. Na izvještaj o Turskoj u Europskom prlamentu predano je čak 80 amandmana, što pokazuje intenzitet debate. Sporno je na primjer treba li naglasiti otvoreni karakter pristupnih pregovora s Turskom, kako to traže europski konzervativni, ili je potrebno naglasiti da je cilj pregovora članstvo, mišljenje koje zastupaju europski socijaldemokrati. Sporno je i pitanje priznanje turskog genocida nad Armencima. Oko tog pitanja postoje dvojbe – je li priznanje turskog genocida nad Armencima uvjet za nastavak pristupnih pregovora ili je ono uvjet za njihovo zatvaranje. Oko tog pitanja mišljenja su podijeljena i unutar političkih grupacija u Europskom parlamentu. Tako unutar socijaldemokratske skupine Francuzi i Belgijanci zastupaju vrlo čvrsto i oštro mišljenje. Koje formulacije će na kraju dobiti većinu je manje bitno, jer znak koji je upućen sa ove rasprave o Turskoj, usvajanjem izvještaja o Turskoj je vrlo jasan – kao i poruka upućena na adresu Ankare – Turska mora znatno pojačati i intenzivirati provedbu reformi.