1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

EU - useljavanje i proširenje mora biti kontrolirano

O problemu useljavanja u EU, i potrebi uspostavljanja jedinstvenih kriterija, razgovarali smo sa Johannesom Swobodom, zamjenikom predsjednika Socijaldemokratske frakcije u Evropskom Parlamentu, inače članom Austrijske Socijaldemokratske stranke.

Johannes Swoboda

Johannes Swoboda

Na početku razgovora smo ga pitali koje probleme EU ima sa sadašnjom politikom useljavana:

«S jedne je strane problem da je doseljavanje u različite zemlje različitog intenziteta. S druge strane je problem da integracija ne funkcionira kaoko treba, između ostaloga i jer se politika u različiti zemlja a jako razlikuje. Doseljavanje je to veći problem što više ima poteškoća sa integracijom. Zato je vrlo važno da se na tom području ostvari bitan napredak.»

Pritom se ne može očekivati da će za svaku zemlju ubuduće važiti potpunio jednaka pravila. Postoje različite tradicije, jednako kao i različitost u dosadasnjoj političkoj praksi. Zato se neće raditi o jedinstvenosti, već o približavanju stavova, naglašava Swoboda:

«Sličnost ne znači stopostotno poklapanje, ali je potrebno vidjeti gdje integracija sada najbolje funkcionira., i potom poduzeti zajedničke korake. Uvijek će postojati okvir u kojem će biti razlike. Važno je da se ostvari zajednička osnova. Danas dolazak u jednu zemlju EU ne znači da će tamo i ostati, već se ljudi raspšuju po čitavoj Evropi, sa odgovarajućim konzekvencijama. «

Johannesa Swobodu smo još zapitali da li je u pozadini ove inicijative za stvaranje zajedničke politike useljavanja u stvari namjera da se ograniči broj doseljenika u Evropu:

«Moguće je da i to igra neku ulogu, jer EU nije u stanju prihvatiti sve koji žele dići, ali najvažnije je da se provodi kontrolirana politika doseljavanja. Da se radi na očuvanju razumnog odnosa između kapaciteta pojedinih zemalja za useljavanje, i broja doseljenika.»

Pritom je važno i da se strancima omogući bolja integracija, dodaje Swoboda:

« Ja vjerujem da je s jedne strane s pravom potrebno od ljudi tražiti da se bolje integriraju, ali im mi s druge strane to moramo omogućiti. Mi imamo premalo uglednih i uspoješnih stranaca na ključnim polozajima u društvu, u politici ili privredi. To je proces koji može biti samo dvosmjeran: društva s jedne strane i doseljenika s druge.»

Johannesa Swobodu, zamjenika socijaldemokratske frakcije u Evropskom Parlamentu, smo zamolili da nam prokomentira i sve češće izjave u posljednje vrijeme o tome da je kapacitet EU za proširenje trenutno iscrpljen, i da sa prijemom novih članica treba sačekati:

«Točno je da EU mora razmisliti o tome koje su reforme potrebne, kako bi se povećao kapacitet. To se, međutim, ne smije dešavati na štetu zemalja kojima su već dana obećanja. Tu se ne radi samo o održavanju date riječi, već i o našem interesu da se i Hrvatska i SCG i čitava regija reformiraju i demokratiziraju. Tu je važno naći pravu ravnotežu. Posljendnjih dana neki su davali vrlo nesterne i nespretne izjave. Mislim da je obećanje potrebno izvršiti, i da je istovremeno potrebno da te zemlje provedu bitne reforme.»

Da li u tu grupu spada i BiH, pitali smo našeg sugovornika:

«Apsolutno. BiH bi trebala biti model kako ljudi različitih etničkih pripadnosti i religija zajedno mogu živjeti i raditi. Sarajevo je važan evropska metropola, i on mora imati evropsku perspektivu.»

....smatra Johannes Swoboda, zamjenik predsjednika Socijaldemokratske frakcije u Evropskom Parlamentu.