1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

EU nije isto šta i Šengenska regija

Pristup EU ne znači i kraj evropskih integrativnih procesa, već predstavlja samo jednu stepenicu. Sljedeći cilj: šengenska regija i euro-zona.

Među zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma ukinute su granične kontrole

Među zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma ukinute su granične kontrole

Prvog januara biti će vatrometa i slavlja u Bugarskoj i Ruminiji, i to sa razlogom: od tada će predstavnici ove dvije zemlje moći kao punopravni članovi sudjelovati u donošenju odluka u Bruesselesu – dosada su mogli sjediti amo kao promatrači. Uz to će dobiti i određeni broj mjesta u Evropskom parlamentu, i poslati jednog komesara u Evropsku komisiju. Ali putovati bez problema čitavim područjem EU – to građani ove dvije zemlje zasada još neće moći.

One, neime , nisu dio tzv. Šengenskog spoprazuma. Zemlje koje su se dosada na taj način udružile faktički su ukinule granice među sobom, ali su pojačale kontrolu na van. Toznači da netko sa njemačkom vizom može bez probleme putovati i u Francusku ili Španiju. 13 zemalja članica EU, te Island i Norveška, udruženi su u Šengenski sporazum. Osnovna pretpostavka priključenju tom klubu je obaveza efikasne kontrole granica prema zemljama koje nisu članice sporazuma, što znači kontrolu i putnika i roba. Još niti jedna od zemalja koje su prije dvije godine pristupile EU nije postala članicom i šengenske zone.

Slično je i sa Euro Zonom. Onaj tko želi uvesti zajednički valutu Euro, mora ispšuniti određene privredne i financijsko-političke uvjete, a to nije lako.U početku ni neke stare članice nisu bile u Euro-zoni, a od novih članica zasada je samo Slovenija ostvarila taj cilj: od 1.1.2007 i tamo će se moći plaćati u Eurima.