1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

EU i Vijeće Evrope pomažu reformu obrazovanja u BiH

Predstavljen projekat „ Jačanje visokog obrazovanja u BiH“ kojeg su finansiraliu Evropska komisija i Vijeće Evrope. Cilj reforme visokog obrazovanja – integriranje visoko-školskog sistema BiH u evropski obrazovni sistem.

Reforma omogućava mobilnost studenata iz BiH u Evropi i kada završe studij, mobilnost na tržištu rada u EU.

Reforma omogućava mobilnost studenata iz BiH u Evropi i kada završe studij, mobilnost na tržištu rada u EU.

Zahvaljujući jednom projektu Evropske komisije i Vijeća Evrope, BiH je učinila značajan korak u reformi visokog obrazovanja. U saradnji sa institucijama BiH, pripremljeni su strategija i smjernice za implementaciju Bolonjske reforme visokog obrazovanja u ovoj zemlji. Andre Lys, šef operacija u delegaciji Evropske komisije u Sarajevu, kaže da se reformom visokog obrazovanja gradi budućnost za studente u BiH i u Evropi : " Konačni cilj svega ovoga je da se studentima omogući mobilnost. To još nije omogućeno ni u cijeloj BiH, a kamoli kada se radi o njihovom kretanju u Evropi", rekao je Lys. " I konačno, za budućnost se mora osigurati mobilnost na tržištu rada za studente iz BiH, u ovoj zemlji, ali i u EU", rekao je predstavnik Evropske komisije.

Obrazovni sistem BiH mora biti integriran u evropske tokove

Budućnost BiH mora biti integrirana po mjeri i pravilima evropskog visokog obrazovanja.

Budućnost BiH mora biti integrirana po mjeri i pravilima evropskog visokog obrazovanja.

Sjur Bergan, šef odjela za visoko obrazovanje i istoriju Vijeća Evrope, kaže da se projekt na jačanju visokog obrazovanja u BiH odnosi na priznavanje diploma i perioda studija, osiguranje kvaliteta obrazovanja i akreditacija, te na postavljanje referentnih tačaka kako bi se dobila akademska diploma. Bergan ističe : „ Vrlo je važno za budućnost BiH da bude u punoj mjeri integrirana u oblast evropskog visokog obrazovanja“, rekao je predstavnik Vijeća Evrope. Kao i u svemu ostalom u Bih, dobri projekti i planovi se suočavaju s velikim problemima u njihovom provodjenju. Sredoje Nović, ministar civilnih poslova u Vijeću ministara BiH, kaže da su sada na potezu vlasti u entitetima u kantonima: „Obaveza je entitetskih i kantonalnih vlasti da u roku od šest mjeseci usklade svoje zakone o visokom obrazovanju sa okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH“.

Reforma obrazovanja u BiH biće završena do 2010. godine

Ministar civilnih poslova u Vijeću ministara BiH kaže da smjernice iz projekta Evropske komisije i Vijeća Evrope predstavljaju „dragocjen doprinos“ za reformu obrazovanja u BiH , u skladu sa zahtjevima iz Bolonjskog procesa. Po Novićevim riječima, reforma visokog obrazovanja u BiH trebala bi biti završena do 2010. godine. Tada bi visokoškoslki sistem u ovoj zemlji trebao biti u potpunosti uskladjen sa evropskim principima i normama.