Dvostruki moral | TEME | DW | 09.03.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

Dvostruki moral

SAD- čuvari poštivanja ljudskih prava

Američko ministarstvo vanjskih poslova u Washingtonu svake godine sastavlja obiman izvještaj o poštivanju ljudskih prava u svijetu. Ovaj izvještaj, sačinjen i zu pomoć nevladinih organizacija, trebalo bi da posluži kao informacijska osnova poslanicima u Kongresu i kao pomoć pri odlučivanju o vanjskopolitičkim pitanjima. Taj izvještaj je bitan jer osvjetljava stanje u svim zemljama svijeta, čak i u onim u kojima nema slobode štampe niti transparentne politike zaštite ljudskih prava.

Ove godine su u tom izvještaju kritikovane posebno Kina, Iran, Sjeverna Koreja, Zimbabve i Birma, ali i još uvijek veliko nepoštivanje ljudskih prava u arapskim zemljama, u Egiptu i Saudijskoj Arabiji. Autoritarne tendencije u Rusiji bile su takodjer meta kritike kao i nedostatak sobode religije i cenzura u internetu u Kini.

Pa ipak, i pored svih opravdanih kritika, ovaj izvještaj ima jedan veliki nedostatak. SAD djeluju veoma neuvjerljivo dok kritikuju ostale zemlje, jer se i amerikancima u njihovoj borbi protiv terorista prigovara zbog povrede ljudskih prava. Brutalne metode saslušavanja i zlostavljanje zatvorenika u Guantanamu, izvještaji o tajnim logorima u istočnoj Evropi, otmice zatvorenika koje je činila CIA – rezultat svega toga je da SAD kao neko ko upire prstom na povrede ljudskih prava u svijetu- gube na vjerodostojnosti

Doduše američki Kongres je donio zakon o zabrani mučenja koji će važiti i za američku vojsku u misijama u inostranstvu. Američko minsitarstvo vanjskih poslova i Condoleeza Rice su navodno obustavili praksu izručivanja zatvorenika u države u kojima se vrši mučenje. Ali to nije dovoljno. Dokle god SAD u Guantanamu drže zatvorenike kojima nije obezbijedjen sudski proces, sve dotle režimi u svijetu koji ne poštuju ljudska prava, mogu se izvlačiti tako sto će američkim kritičarima pripisivati dvostruki moral.

Pa ipak tu postoji bitna razlika, koja se ne smije zaboraviti: U SAD postoji sloboda štampe, tako da se u novinama može pročitati o stanju u Guantanamu. Za razliku od kritikovanih zemalja, američki Kongres je slobodno izabran, on kontroliše vladu a ne vlada njega. I McCainovim amandmanom na američki ustav Parlament je vladu pozvao na odgovornost zbog sumnjivih metoda sašlusavanja i o Guantanamu će konačno odlučivati američki Ustavni sud.

Demokratske kontrolne instance ne isključuju postojanje povrede ljudskih prava. SAD su pravi dokaz da je to tako. U poredjenju sa situacijam u mnogim zemljama svijeta, SAD su ipak čuvari poštivanja ljudskih prava u svijetu, iako je američka vjerodostojnost poljuljana.