1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

Dobre vijesti za evropske potrošače

Ove nedjelje je u centru pažnje u Briselu bila evropsko-politička agenda telefonskih troškova u inostranstvu, zatim tema zaštita klime i privredni porast

Kao i uvijek petkom, i danas donosimo pregled zbivanja u EU. . U današnjoj rubrici bavimo se još i zabranom noćnih letova o čemu odlučuje Evropska komisija, te o pregovorima o pristupu sa Turskom.

Rijetko kad postoji toliko dobrih vijesti za evroske potrošače kao što je to slučaj ove nedjelje. Poslanici u Evropskom Parlamentu u Briselu su ove nedjelje dali više prijedloga zakona u korist gradjana.

Poslanici su naime odlučili npr. da se zakonski ograniči plaćanje roaminga za korosnike telefonskih mreža u inostranstvu, dakle onaj ko telefonira sa svog mobilnog telefona van svoje zemlje od sada će plaćati manje. Evropska komisija je već prije više mjeseci dala jedan takav prijedlog. Sada je ostvarena neophodna glasačka većina u evropskom parlamentu. O tome je poslanik Paul Rübig izjavio:

Postoji ustanovljena gornja granica cijene, dakle maksimalna cijena, koja ne smije biti prekoračena i koja iznosi 0,23 eura. Time se ostvaruje takozvana euro-zaštita tarifne zone, kaže Rübig.

Do sada su pozivi sa mobilnog telefona u inostranstvu kostali do 1 eura po minuti. Za pozive koji se dobiju iz inostranstva ubuduće će se plaćati samo 25 centi po minuti. Ovaj limit će stupiti na snagu još ovog ljeta. Još je nejasno da li će jeftinije tarife biti automatski uvedene ili će ih potrošač morati sam zatražiti i prijaviti.

Oni koji putuju na godišnji odmor, od sada neće samo jeftinij plaćati svoje telefonske razgovore već će to biti i jednostavnije, a ne komplikovano kao do sada. Sada će postojati stroga pravila po pitanju ručnog prtljaga na aerodromima. Aktuelna ograničenja prilikom leta biće ukinuta, kao i aktuelna ograničenja prenošenja tečnosti u ručnom prtljagu.

Sto se tiče vanjske politike, Evropska komisija je ove nedjelje najavila uže kontakte sa zemljama na Crnom moru. Komesarka za vanjskopolitička pitanja Benita Ferrero Waldner je obećala da će se time ostvariti veća stabilnost u regionu.

Cilj je da zemlje ostvare veću medjusobnu saradnju. To će imati za posljedicu ostvarenje većeg povjerenja jednih prema drugima i tako će konflikti biti uspješnije riješeni. Osim toga projekti koji prevazilaze granice imaju veće šanse na uspjeh jer će ih financirati i EU, kaže Benita Ferero Waldner.

Jedna takva saradnja, npr. po pitanju korištenja obnovljivih energija, postala je neophodna od pristupa Rumunije i Bugarske EU, jer ove zemlje praktično predstavljaju dio regiona oko Crnog mora. Dodatna novčana sredstva i uža kooperacija medjutim neće stupiti na snagu odmah, kaže Waldner.

I još jedna dobra vijest na kraju: privredni rast u zemljama EU je prošle godine bio bolji nego što se očekivalo: 3,5 procenta veći nego 2005.