1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

Direktor za reforme - novi šef MMF-a

Ovih dana je MMF dobio novog direktora: na mjesto Španca Rodriga Rata, koji je iz ličnih razloga prijevremeno napustio funkciju, došao je raniji francuski ministar za privredu i financije Dominique Stauss-Kahn.

default

Centar moći - zgrada MMF-a u Washingtonu

MMF - Međunarodni monetarni fond - je za mnoge zemlje u razvoju financijska institucija od izuzetnog značaja: bilo da se radi o financiranju reformskih projekata, ili kada se radi o pribavljanju novca za velike razvojne ili infrastrukturalne projekete: MMF je česti prva adresa na koju se treba i može obratititi. Osim toga je sudjelovanje MMF-a u nekom projektu i za mnoge privatne banke neka vrsta garancije serioznosti i pouzdanosti zemlje koja traži kredit i kvalitete samog projekta.

MMF - Instrument pružanja pomoći ali i vršenja ujtecaja

S druge strane je MMF bio i za razvijene industrijske zemlje važna institucija, i to kako u provrednom, tako i u financijskom smislu: često je ovaj Fond financirao priojekte koje su na kraju krajeva izvodile zapadne kompanije, dakle zapadne su države preko MMF-a sufinancirale poslovanje zapadnih privatnih firmi. S druge strane je MMF svoje sudjelovanje u nekoj zemlji često vezao za vrlo stroge uvjete koje je ta zemlja morala ispuniti, kako u oblasti financijske poplitike, tako i u oblasti radnog prava, socijalnog osiguranja i slično.

Potrebna temeljita reforma

Novom direktoru MMF-a, Dominique Strauss-Kahnu će na ovoj funkciji malo tko zavidjeti. Odavno je već jasno da Međunarodni monetarni fondmora biti temeljito reformiran, okolnosti u svijetu su se promijenile od vremena kada je započeo sa radom, daleke 1946 godine. U međuvremenu su neke od zemalja koje su ranije dobijale pomoć fonda, poput Indije i Kine, i same postale značajan faktor na globalnom tržištu kapitala. Zajedno sa ponovo ojačalom Rusijom one su nakupile velike devizne rezerve, i traže veću ulogu u MMF-u i Svjetskoj banci. S druge strane tradicionalne industrijske zemlje zapada, koje su dosada dominirale ovim međunarodnim organizacijama za financijsku i razvojnu pomoć, nevoljko se odriču svog utjecaja.

Od Strauss-Kahna se očekuje da pronađe pravu mjeru, i izvrši nužnu modernizaciju Međunarodnog monetarnog fonda. On je toga svjestan i već prilokom nastupnog govora je rako da će biti "reformski direktor". Po njegovim riječima se zadaća MMF-a nije promijenila, ali se promijenio svijet promijenio, i to vrlo dramatično. Zbog toga se Fond tome mora prilagoditi.

Nova arhitektura moći

Njegov najvažniji zadatak biti će da pomogne definirati nove odnose moći, da se na nov način odredi tko će ubuduće imati utjecaj u MMF-u i u kojoj mjeri. Dosada su odlučujuće bile zemlje osnivačice fonda, koje su osiguravale i najveći dio kapitala, a to su SAD i zemlje zapadne Evrope. Samo Njemačka je osiguravala 6 % ukupnog kapitala.

U međuvremenu, međutim, Kina, Indija i Rusija ostvaruju nezapamćen privredni rast koji ich je gotovo preko noći svrstao među najznačajnihe ekonomske faktore na svjetskom tržištu. Kineski privredni rast već godinama iznosi preko deset posto, A Kina ima i najveće devizne rezerve na svijetu: 1400 milijardi dolara, a slijedi Rusija sa 500 milijardi.

Nužna su nova rješenja

Njemački ministar financija, Peer Steinbrueck, jedan je od zagovornika novog rasporeda snaga unutar MMF-a, naglašava, međutim, da je trenutna situacija teška, i da je organizacija trenutno udaljenija od nove regulacije nego ikada ranije.

Taj će problem Strauss-Kahn morati brzo riješiti. Novi divovi svjetskog tržišta ne iskljkučuju mogućnost odvajanje i okretanje na druge strane ukoliko ne dobiju veću težinu unutar MMF-a. Već ranije su azijske zemlje osnovale vlastiti fond, a najavljeno je iosnivanje i fonda zemalja Latinske Amerike. Ukoliko im se pridruže novi divovi, ti će fondovi postati ozbiljna konkurencija MMF-u.

Audio i video zapisi na tu temu