1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

Brže do posla u evropskim institucijama

Zajednička služba za izbor osoblja za potrebe Evropske unije (EPSO) od 2010. godine “značajno će promijeniti način izbora pojedinaca za rad u evropskim institucijama”, saopštila je Evropska komisija u Briselu.

default

Europska komisija u Briselu mijenja uvjete zapošljavanja

Najvažnija promjena odnosi se na skraćivanje procesa konkursne procedure, odabira kandidata i odgovora na aplikace. "Od 2010. godine izbor kandidata će se prvenstveno bazirati na osobnim i profesionalnim kompetencijama kandidata, a vrijeme potrebno za izbor smanjit će se za dvije trećine i trajat će 5 do 9 mjeseci umjesto dosadašnjih 15 mjeseci", izjavio je tim povodom David Bearfield, direktor EPSO-a. On je potvrdio da je Evropska unija konačno svjesna da je strahovita utakmica za najbolje kadrove u svijetu odavno počela, te da je “krajnje vrijeme da se i u Evropskoj uniji počnu preduzimati mjere kako bi se privukli i konačno pridobili kadrovi koji su sposobni da, kao evropski službenici, na najbolji način služe građanima Evropske unije.

Promjene i u ocjenjivanju kandidata

Osim skraćivanja rokova i pojednostavljivanja procedure izbora, važne promjene će od 2010. godine stupiti na snagu i u vezi sa načinom testiranja kandidata. Umjesto dosadašnjeg fokusiranja na specijalistička znanja, formalno obrazovanje i titule, u budućnosti će se više ‘ciljati’ na ocjenu praktičnih i profesionalnih kompetencija koje kandidati posjeduju, uključujući i sposobnosti pokazane tokom simulacije snalaženja na novim zadacima. EPSO je odgovoran za pronalaženje i odabir osoblja za sve institucije EU - za Evropski parlament, Vijeće EU, Evropsku komisiju, Sud pravde, Revizorski sud, Ekonomski i socijalni komitet i druge nižerangirane organe i radna tijela EU. U cilju skraćivanja rokova za izbor najpoželjnijih kadrova, uprošćavanja postupka provjere i što bolje pripreme kandidata, testiranja će se od 2010. godine obavljati u stalnim godišnjim ciklusima, umjesto povremenih kampanja kao što je bilo do sada.

Za sada nije jedino poznato zasto evropskoj administraciji za bilo kakvu, pa i najmanju promjenu postojeće prakse, trebaju godine priprema i razmišljanja.