BiH–EU: od jula ukidanje carina i količinskih ograničenja u uvozu i izvozu | Politika | DW | 18.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

BiH–EU: od jula ukidanje carina i količinskih ograničenja u uvozu i izvozu

U Sarajevu je upriličena prezentacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU. Otvorena je i konferencija o tome kakvu ulogu organi državne uprave igraju u provođenju Sporazuma.

Od 1. jula ukidanje carina na određene proizvode

Od 1. jula ukidanje carina na određene proizvode

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju jasno definira ciljeve koje BiH želi postići, rekao je direktor Direkcije za evropske integracije (DEI) Osman Topčagić. Dodao je da se SSP prvenstveno odnosi na ekonomiju, te podsjetio da od 1. jula ove godine na snagu stupa Privremeni sporazum koji regulira trgovinske odnose. „U skladu sa odredbama Privremenog sporazuma, BiH će sa Evropskom zajednicom uspostaviti prostor slobodne trgovine najkasnije do 1. jula 2013. godine, rekao je Topčagić.

Ukinut će se carine na određene industrijske proizvode

Već od 1. jula, strane u Sporazumu ukinuće uvozne i izvozne carine i poreze na određen broj industrijskih proizvoda. Industrijski proizvodi od posebnog interesa za strane u Sporazumu biće zaštićeni i za njih je predviđeno postepeno ukidanje carina. Topčagić obrazlaže da će prema ovom modelu biti zaštićena proizvodnja ukupno oko 4000 proizvoda i poluproizvoda za koje će carinske stope biti postepeno smanjivane u periodu od pet godina. Nakon toga će, prema njegovim riječima, carine biti u potpunosti ukinute.

Poljoprivrednim proizvodima trgovat će se u skladu sa različitim aranžmanima utvrđenim posebnim protokolima. Osim toga Direktor DEI-a ističe da su režim carina i poreza sa jednakim djelovanjem precizno utvrđeni za svaki porizvod, „a rješavaće se zavisno od polazišnih interesa strana i postojećeg obima trgovine poljoprivrednim i ribljim proizvodima“

Zaštita domaće proizvodnje kroz bilateralne odnose

1. jula će, također, biti ukinuta i količinska ograničenja u izvozu i uvozu, kao i carinske takse i unutrašnje mjere fiskalne prirode koje diskriminiraju proizvode jedne od strana u Sporazumu. SSP predviđa i mogućnost bilateralnih zaštitinih trgovinskih mjera, kaže Osman Topčagić. „U slučaju povećanog uvoza određenog proizvoda koji prijeti domaćoj industriji ili može da izazove ozbiljne poremećaje u nekom sektoru.“

U slučaju postojanja velike asimetrije standarda, negativne posljedice slobodne trgovine jače se odražavaju na ugovornu stranu koja je inferiorna u pogledu standarda. Zato će institucije BiH morati uložiti dosta napora kako bi blagovremeno bili usvojeni zakoni i propisi u skladu sa standardima Evropske unije. To je naglasio predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić te dodao: „I zato pozivam sve bitne institucije i pojedince da ne usporavamo naš evropski put već da ga ubrzavamo. U novembru će biti prvo iskušenje za vlasti BiH kada će Evropska komisija raditi prvi monitoring ispunjenja obaveza.“ Špirić je, također, pozvao državni i entitetske parlamente kao i vlade na svim nivoima da pojačaju međusobnu komunikaciju kako bi se ispunili uslovi SSP-a. Rekao je i da su ustavne promjene neophodne, uz naznaku kako se u bh. slučaju radi o evoluciji ustava, a ne o ustavnoj revoluciji.