1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Berlin obustavio prisilni povratak izbjeglica

To je stari problem. Uvijek iznova se mora objašnjavati kako se treba odnositi prema ratnim izbjeglicama i onima kojima je odbijen zahtjev za azil. Berlin je učinio jedan novi potez.

Demonstracije protiv protjerivanja

Demonstracije protiv protjerivanja

Vlada Berlina koju čine predstavnici stranaka SPD i PDS polaze od toga da će ministri unutarnjih poslova saveznih zemalja na jesen dodijeliti konačno pravo na ostanak hiljadama ratnih izbjeglica i lica kojima je odbijen zahtjev za dodjelu azila.

Tim povodom je berlinski senator za unuatarnja pitanja Eberhard Körting već naredio da se obustavi prisilni povratak za mnoge strance koji su do sada imali tzv»Duldung» :

« Da li bi trebali da u suptembru ili oktobru ljude protjeramo, a onda u novembru odlučimo da mogu ostati? Mislim da je tako nešto apsurdno. I zato sam kazao da se obustavi proces prisilnog povratka za sve one za koje se može očekivati poziotivno rješenje ostanka, a to su porodice sa djecom, oni koji nisu počinili kažnjiva djela, oni koji sami zaradjuju za život, kod tih slučajeva trebamo sačekati odluke konferencije ministara unutarnjih poslova»

Nakon što se i savezni ministar unutarnjih poslova Wolfgang Schäuble (CDU) izjasnio za regulisanje prava na ostanak, Körting računa da će na jesen 16 ministara postići sporazum oko jedinstvenih pravila za sve one koji ispunjavaju uvjete poput lica za koje je obustvlajno protjerivanje u Berlinu. Neće se samo tražiti najmanje 6 godina boravka u Njemačkoj.

« Za mene je odlučujući faktor, i za to se posebno zalažem: djeca. Meni je teško zbog djece a ne odraslih, i zato bi trebali imati posebna pravila za djecu»

Zbog toga će odrasli bez djece i dalje biti prisilno vraćani iz Berlina. Osim toga ostanak ne važi za sve one koji su ostali u Njemačkoj zahvaljujući pogrešnim podacima:

« Slučajevi koje ja imam odnose se na potražioce azila koji su odbijeni, a onda su se odlučili za drugi, kriminalni način ostanka. Vjerujem da u Njemačkoj niko nije bio prisiljen da vara državu. Postoji čitav niz pravnih sredstava da se odgodi protjerivanje, a ne da se služi prevarama».

Sveukupan broj onih na koje se odnosi obustava prortjerivanja u Berlinu nije veći od 3000 osoba, od ukupno 14000 sa boravišnim statusom Duldung.

To da li će odluka Berlina djelovati i na ostale savezne zemlje da slično postupe ostaje da se sačeka.