1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

Autoput kroz BiH - prihodi od putarine veći od očekivanih

Autoput na Koridoru Vc jedan je od najznačajnijih razvojnih projekata u BiH. Stručnjaci predviđaju da bi prihod od prometa na izgrađenoj dionici autoputa u FBiH naredne godine mogao biti i 25 miliona KM.

Izgradnja autoputa na Koridorcu 5c, omogućit će uključenje BiH u glavnu evropsku saobraćajnu mrežu.

Izgradnja autoputa na Koridorcu 5c, omogućit će uključenje BiH u glavnu evropsku saobraćajnu mrežu.

Naplata putarine kod Jošanice za manje od 30 km autoputa na koridoru 5c protiče bolje od planiranog, pa je tako u junu ostvaren prihod od 949.505 konvertibilnih maraka. “Prošlog mjeseca ostvaren je prihod od 1.015.032 konvertibilne marke” kaže direktor Direkcije za autoputeve Federacije BiH Erdal Trhulj. “U poređenju sa planiranim prihodima od nekih 6 miliona maraka godišnje, na osnovu pokazatelja iz mjeseca juna i jula vidi se da je plan prebačen gotovo 100%.”

“Plaćanja putarine oslobođena su vozila MUP-a, Civilne zaštite, hitne pomoći, međunarodnih organizacija, vatrogasna vozila i vozila lica sa invaliditetom iznad osamdeset procenata. Planira se i uvođenje pretplatnih kartica sa pet posto nižom cijenom”, kaže Trhulj. Direkcija, međutim, nema namjeru oslobađati obaveze plaćanja putarine lokalno stanovništvo koje autoput koristi za odlazak na posao. “U principu, lokalno stanovništvo je isto kao i svo ostalo stanovništvo u BiH. Znači, imaju mogućnost da se voze autocestom ili alternativnom cestom”, tvrdi Trhulj.

Neadekvatne alternativne saobraćajnice

Lastwagen Autobahn Maut

Pitanje je da li se lokalna cesta od Podlugova preko Ilijaša i Semizovca do petlje u Jošanici može smatrati adekvatnom alternativom?

Na jednom dijelu puta od Podlugova preko Ilijaša i Semizovca do petlje u Jošanici, nalazi se most sa drvenim gredama sa ograničenjem brzine deset km/h i zabranom prelaska kamiona nosivosti veće od četiri tone. U Udruženju transporta Vanjskotrgovinske komore BiH kažu da ova situacija u potpunosti oslikava stihijski i neorganizirano rješenje problema u BiH. Direktor sektora za promet i veze u Vanjskotrgovinskoj komori Zijad Sinanović: “Planovi se donose bez ikakve kvalitetne pripreme. Nadležne institucije ne komuniciraju. Ništa novo nećemo reći ako kažemo da kod nas nešto ne funkcionira. Novost bi bila da kažemo kako nešto funkcionira.”

Sporni most je lokalnog karaktera i u nadležnosti je Kantona Sarajevo. U ovom kantonu su tek nedavno odlučili da umjesto mosta sa drvenim gredama izgrade novi, mada je trebalo da most bude izgrađen i prije nego što je vlast počela naplaćivati putarinu za autoput.

Audio i video zapisi na tu temu