1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Komentar

Šta sadrži optužnica protiv Ratka Mladića?

Prva optužnica protiv Mladića podignuta je, kao i protiv Radovana Karadžića, 25. jula 1995. Optužen je za genocid i zločine protiv čovječnosti nad Bošnjacima i Hrvatima u ratu u BiH. Od tada je više puta nadopunjavana.

Ratko Mladic je bio neprikosnoveni autoritet na fronti

Ratko Mladic je bio neprikosnoveni autoritet na fronti

Genocid i zločini protiv čovječnosti su najteže kvalifikacije ratnih zločina u statutu Haškog tribunala. Sadržane su u optužnici protiv Ratko Mladića isto kao i protiv Radovana Karadžića, kome se već sudi. Kao ključne ličnosti udruženog zločinačkog poduhvata obojica se terete da su imali cilj trajno uklanjanje Bošnjake, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva s velikih dijelova Bosne i Hercegovine.

Uz genocid, Mladić je optužen i za progone na političkim i vjerskim osnovama, istrebljenje i ubistva, deportacije, nečovječna djela, napade na civilno stanovništvo i njihovo terorisanje kao i za uzimanje pripadnika UN za taoce u maju i junu 1995. godine.

Ratko Mladići nazdravlja s pukovnikom Tonijem Karremansom, šefom Hoilandskog bataljona u Potočarima, 12.7.1995.

Ratko Mladić nazdravlja s pukovnikom Tonijem Karremansom, šefom Hoilandskog bataljona u Potočarima, 12.7.1995.

Mladić je imao kontrolu

U optužnici se navodi da je 12, maja 1992. oformljena Vojska Republike Srpske najvećim dijelom od jedinica JNA koje su ostale u BiH i da je Mladić postavljen za komandanta Glavnog štaba. Pod njegovom komandom uspostavljena je kontrola nad velikim dijelom Bosanske Krajine i istočnim dijelom Bosne i Hercegovine i počeo je progon nesrpskog stanovništva. Hiljade stanovnika je ubijeno, zatvoreno u logore, zlostavljano i prognano, a njihova imovina uništena ili opljačkana. Sve vrijeme rata Mladić je, ističe se u optužnici, imao efektivnu kontrolu nad snagama koje su činile zločine.

Optužba za genocid podijeljena je u dvije tačke. Jedna se odnosi na 1992. godinu i osam bosansko-hercegovačkih opština: Zvornik, Bratunac, Vlasenicu, Foču, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor i Sanski Most. Druga tačka obuhvata ubistvo više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka oko Srebrenice i nanošenje teških patnji desetinama hiljada žena, djece i staraca prisilno preseljenih iz tog područja u julu 1995. godine.

Masakr u Srebrenici

Masakr u Srebrenici

Teror protiv civila

Poseban dio optužnice odnosi se na troipogodišnju opsadu Sarajeva, to jest granatiranje grada i snajpersku vatru na civilno stanovništvo. Mladić je optužen za granatiranje ulica, stambenih zgrada, institucija i bolnica, u kojem je poginulo ili ranjeno preko deset hiljada građana, među kojima veliki broj djece i žena. Tužioci navode njegovu naredbu: "Otvorite vatru i udrite tako da ih raspametite!"

Prošlo je 19 godina otkad su počinjeni prvi zločini navedeni u optužnici protiv Mladića, a 16 otkad je optužen. Bio je među posljednja dva bjegunca od 161 haškog optuženika. Uhapšen je juče i biće ovih dana sproveden u pritvor Haškog tribunala. Ostao je još samo jedan - Goran Hadžić.

Autor: Dževad Sabljaković

Odg. ur.: Z. Arbutina