1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Komentar

Šta je to "Mapa puta"?

Put do ukidanja postojećih "šengenskih viza" za građane Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije vodi preko ispunjavanja uslova definisanih u "Mapi puta". Šta ona sadrži?

Kojim putem do EU?

Kojim putem do EU?

Prva grupa uslova iz 'mape puta', odnosi se na "bezbednost personalnih dokumenata" - pasoša i ličnih karata. U tom cilju, svaka od zemalja je obavezna na uvođenje u upotrebu biometrijskih pasoša koji su u skladu sa standardima Evropske unije i Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo, a uključuju biometrijske podatke za fotografiju posjednika i otiske prstiju.

Domaće vlasti su takođe obavezne da pojačaju bezbjednost tih dokumenata, da maksimalno pojačaju kontrolu njihovog izdavanja i da sarađuju s Interpolom u slučaju nestanka bilo kojeg od takvih dokumenta.

U drugoj grupi obaveza iz "mape puta" su pitanja ilegalne imigracije i readmisije, koja svaku zemlju regiona obavezuje na potpunu primjenu evropskih standarda, uključujući i obavezu prihvatanja svih vlastitih građana koje nadležni organi u zemljama Unije detektuju kao ilegalne. Potrebno je takođe da svaka zemlja usvoji i dosljedno primijeni zakonodavstvo o azilu, koje je u skladu sa Ženevskom konvencijom iz 1951. godini i usklađeno s pravnim okvirima i standardima EU.

Po pitanju upravljanja državnim granicama, neophodno je usvajanje zakona o njihovom prelasku i graničnoj upravi, te sprovođenje niza budžetskih i administrativnih mjera kojima bi se, uz ostalo, omogućilo i efikasno tehnološko opremanje granica.

Treća grupa pitanja posvećena je javnom redu i sigurnosti, uključujući i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, trgovine ljudima, pranja novca i finansiranja terorizma. U masi novih zakona, neophodno je usvajanje i zakona o sprječavanju finansiranja terorizma, o konfiskaciji imovine kriminalaca, te usvajanje i primjena nacionalne strategije za borbu protiv droge. Po ovim pitanjima, pravosuđe i policija bi takođe morali pojačati saradnju sa zemljama regiona i Evropske unije.

Četvrta oblast su “međunarodni poslovi", kojima se predviđaju garancije za slobodu kretanja svih građana, izdavanje putnih i ličnih dokumenata svim državljanima bez diskriminacije prema manjinskim grupa, raseljenim licima i izbeglicama.

Konačna odluka o ukidanju postojećih viznih ograničenja donosi se na nivou Ministarskog savjeta EU kvalifikovanom većinom glasova država članica, nakon što Evropska komisija podnese izvještaj o ispunjavanju svih uslova predviđenih ‘mapom puta’.Audio i video zapisi na tu temu