City Traffic - нова система за транспортен мениджмънт | Начало | DW | 24.01.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

City Traffic - нова система за транспортен мениджмънт

Фраунхофер институт в Санкт Аугустин е разработил уникална система за транспортен мениджмънт, която може да се приложи във всяка една урбанизирана територия

default

Кметството на Бон, където е въведена новата система за транпортен мениджмънт

Сърцевината на CITY TRAFFIC е създаването на високодетайлиран дигитален двойник на трафика във всяка една урбанизирана територия. Софтуерът е хибрид между система за наблюдение на трафика в реално време, посредством сензори и микросимулация на движението, направлявана от събираните данни за реалния трафик. Благодарение на наличието на стотици хиляди софтуерни агенти се създава за първи път възможност за симулиране на функционално направлявана, пълна, електронна картина на реалното състояние на движението в цял регион.

С помощта на тази „изкуствена раелност”- Artifical Reality- могат да се правят 20-минутни прогнози. Базираната на тази изкуствена реалност възможност за влияние върху движението е основната разлика в сравнение с конвенционалните системи за транспортен мениджмънт.Чрез разработването на всеобхватна информационна система участниците в движението стават активни и съотговорни партньори. Градското и улично планиране са също основна съставна част от CITY TRAFFIC.

Посредством тази система, в „изкуствената реалност” могат да бъдат изследвани въздействията върху транспорта и необходимите транспортно-технически мерки. Основни приложения на системата са:

1. Наблюдение на транспортните потоци

2. Направляване на транспорта

3. Система за контрол на паркингите

4. Градско и улично планиране

5. Строителен мениджмънт

6. Транспортна информационна система

Системата предупреждава за евентуални задръствания по улиците и дава препоръки за тяхното избягване. Също така може да оказва влияние върху транспортните потоци, да регулира паркоместата, като същевременно е важен инструмент в транспортното и улично планиране.

Наблюдение на движението

CITY TRAFFIC предупреждава автоматично за създаването на извънредни ситуации, като внезапни блокади на улиците, или за нарастващ транспортен поток. Тази й функция може да се използува от командната централа за да бъде информирана полицията или бърза помощ за евентуални катастрофи, или инциденти.Детайлираната информация може да бъде напасвана интерактивно към актуалната пътна ситуация.

Направляване на транспорта

Т.нар.”изкуствена реалност” подава в рамките на 1 до 2 минути 20-минутна прогонза на очаквания транспортен поток, която постоянно се актуализира. По този начин може да се реагира на предварително заявените проблеми. Светофарните уредби могат да бъдат съобразени с прогнозата на системата и съответно да бъдат моделирани. По този начин се избягват задръствания и се спират нарастващите транспортни потоци. Моделирането на светофарите определя и максимално разрешената скорост и насочва превозните средства динамично в определени пътни платна. Информационни табла упътват участниците в движението целенасочено и им показват очакваните проблеми, или пък се използуват за пренасочване на транспортните потоци. С помощта на тези информационни табла на участниците в движението се предлагат алтернативни маршрути.

Информационна система

CITY TRAFFIC предлага информации, които са съобразени с всеки един участник в движението. Използуват се различни медии, за да може информациите да достигнат в реално време до участниците в движението.

Обслужването става чрез интернет, или мобилни оператори/ SMS/. В урбанизираните територии се разполагат информационни табла. Информационната система е съставна част от CITY TRAFFIC и информира гражданите като същевременно приобщава активно участниците в движението къв транспортния мениджмънт. Предимствата на новата система са следните:

Актуалната транспортна ситуация може да бъде предавана на участниците в движението в реално време. Интернет, горещ телефон, радио или SMS са използуваните информационни методи. Системата е в състояние да предава информацията директно на всяко едно превозно средство. Данните за движението могат да бъдат извиквани чрез интернет, WAP, SMS. Посредством стиковането между данните от обществения транспорт и личните моторни превозни средства с регионалните туристически информации се създава интермодална регионална информационна система. 20-минутните прогнози за движението дават възможност за динамичен Routing. За всеки участник в движението може да бъде направен динамичен маршрут, съобразен с актуална транспортна ситуация.

Благодарение на своята хибридна структура CITY TRAFFIC се превръща в най-ефикасното средство за транспортен мениджмънт. Актуалната транспортна ситуация се събира онлайн на базата на вградените в светофарите сензори, както и посредством други информационни източници, например „ floating car data”, и се синхронизира в реално време с „изкуствената реалност”. Системата обхваща градския транспорт, индивидуалния транспорт, както и пешеходците в градска среда.