1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

default

Източното разширяване на ЕС е уголемяване на Запада

Седмичникът “Райнишер Меркур” помества интервю с председателя на международния ПЕН- Клуб чешкият поет Иржи Груша, в което той взима отношение по различни въпроси като новата европейска конституция, засилването на националистическите тенденции в някои страни и източното разширяване. Ще ви представим по-важното от това интервю.

На въпрос за бъдещото развитие на раширяваща се Европа и необходимостта от съчетаване на различни и разнопосочни национални и икономически интереси Иржи Груша заявява, че ако източното разширяване на общността се възприеме като уголемяване на Запада и неговите ценностни представи, процесът може да се окаже положителен. Това би било ясно развитие и тогава западняците ще знаят, какво ги очаква.В този случай всеки би знаел, какво има да се постига – т.е. кои стандарти , какво ниво на духовни, философски, граждански и законови норми трябва да се спазват. Тогава разширяването на ЕС би било относително проста работа, защото ще става дума за разпространението на тези стандарти. Затова пък – когато се говори само за Източно разширяване, по принцип, не става ясно какво се има предвид. В такъв случай човек асоциира понятието с победителите от една експанзия и с биополярност вместо с обединение. Следователно източното разширяване е грешно понятие – казва в заключение Иржи Груша. Той пояснява също, че ако се погледне на източното разширяване като на разпространение на западните стандарти, съпротивата срещу приемането на Турция вероятно би била по-малка, макар самият Груша да признава, че страната все още не изпълнява дестващите в ЕС стандарти в много отношения. Същото важало и по отношение на България и Румъния. Скоростта на глобализацията в света е значително по- висока от скоростта, с която се развива политическото съзнание. Това означава: ако кажем сега на някои страни като България и Румъния , Вие сте недоразвити – това би било погрешна политика. Същото се отнася и за други държави, например за Беларус и Украйна. Всички те са в процес на търсене на ментален и социален стандарт, което е тяхно добро право. Да се каже сега на всичките тези хора, че не могат да членуват в клуба, би били погрешно послание. Съвсем друг въпрос е, разбира се, как да се реализира това технически и практически. Преразтягането винаги е нещо сложно, защото при определени обстоятелства грози опасността от разкъсване.

По-нататък в интревюто Груша заявява, че причината за националистическите тонове, които сега се долавят от Полша и Чехия не бива да се търси само в политическите представители на тези две страни. Според него, духовните подбуди за подобно националистическо поведение са дошли например от една страна като Франция, която отхвърли европейската конституция.

На въпрос, нужно ли е да има обща европейска идентичност, председателят на международния ПЕН- Клуб Иржи Груша отговаря следното: Със сигурност не, ако пот това се разбира нещо като национална идентичност. Идентичността е отрицателно определение и идентичностите обикновенно разщграничават по отрицателен – т.е. отсъстващ признак: например: Аз не съм като тебе – това е по правило нармалната идентичност. Такава обаче не е необходима като европейска идентичност. Тя е необходима единствено катосветофар - като ориентир в непреглегледния трафик, и подобна функция поема конституцията.