1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

България

Три български проекта печелят конкурс на Световната банка

Три български проекта са наградени в първия годишен конкурс на Световната банка. Конкурсът е на тема „Подобряване на уловията за живот за хората в Европа и Централна Азия”.

default

Трите проекта, за които България е отличена, са свързани с реформата на данъчната администрация, с имотна регистрация и кадастрални планове, и с бизнес климата и ефективността на предприятията. В конкурса са наградени общо 19 проекта от 22 области, а са участвали 60 проекта от 22 държави.

Българските награди според информация на Световната банка се дават за „отлични резултати и положителен принос в България”.

Сред най-успешните е проектът Реформа на данъчната администрация”

Подобренията в резултат на този проект са отразени в най-новите доклади на Световната банка за условията за вършене на бизнес и за ефективното плащане на данъци – според тези доклади България се е придвижила до водещата десятка в света.

Weltbank

Сградата на Световната банка във Вашингтон

Световната банка е ангажирана в няколко други проекта в България. Някои от тях - като проекта за социалните инвестиции и насърчаване на трудовата заетост - са свързани с членството на страната в ЕС. Други - като проекта за модернизиране на пътната структура и проекта за улесняване на транспорта и търговията в Югоизточна Европа - са инфраструктурни и техният ефект ще бъде икономически.

По повод на рздадените награди, Шигео Катцу, вице-президент на банката за Европа и Централна Азия, посочи, че успешните проекти от региона показват добрите резултати от сътрудничеството между отделните държави и Световната банка особено в сфери, свързани с

реформите на ключови сектори

Катцу изтъкна голямото значение на приключването на реформите за икономическата стабилност и развитието на региона: „Въпреки сътресенията на пазарите, основните перспективи на Европа и Централна Азия са доста добри. Годините на реформи съдадоха по-здрави от другаде икономики, но в този затягащ се международен климат няма място за застой, държавите в региона трябва да продължат с реформите. Те са уязвими поради силния инфлационен натиск, дължащ се на растящите цени на храните и на енергията”.