1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Стратегията на ЕС за бъдещето разширяване

Европейската комисия прие стратегия за политиката на по-нататъшно разширяване на Евросъюза. По този повод се състоя и пресконференция с еврокомисаря по разширяването Оли Рен. Подробностите от нашия кореспондент в Брюксел Георги Елин:

Оли Рен представя доклада на ЕС

Оли Рен представя доклада на ЕС

Приетата от Колежа от еврокомисари стратегия за по-нататъшно разширяване, включва специален доклад за подобряване на възможностите на Общността относно този процес. В него се подчертава, че Евросъюзът би могъл да продължи и задълбочи своята вътрешна интеграция като паралелно с това следва своята програма за разширяване. „Като база за новия консенсус по разширяването ще послужи настоящата присъединителна стратегия, комбинирана с механизми, които ще засилят капацитета на Съюза за приемането на нови страни-членки” – се казва в специалното комюнике, публикувано по този повод. В него се подчертава също, че интеграционният капацитет на Евросъюза се определя от три важни фактора, а именно: способността му да продължи и задълбочи по-нататъшната европейска интеграция; капацитетът на страните-

кандидатки да отговорят на строги политико-икономически изисквания, както и подобряването на комуникацията относно процеса на разширяване. Коментирайки решението на Европейската комисия, еврокомисарят по разширяването Оли Рен каза: „Настоящата политика на разширяване, базирана на консолидация, критерии на изискване и комуникация се нуждае от съчетаването с по-гъкави методи и механизми, които да засилят капацитета на Евросъюза за абсорбирането на нови страни-членки. Разширяването е така наречената „нежна сила” на Евросъюза, която му дава възможност - постепенно но сигурно - да установява мир, демокрация и просперитет в Европа. Този проект има нужда от широката подкрепа на еврогражданите. По тази причина ние се нуждаем от непрекъснат консенсус върху стратегическата стойност на разширяването”.

Именно в този контекст, за да подобри своя капацитет на абсорбиране на нови страни-членки и за да повиши качеството на процеса на разширяване, с публикуването на своята подобрена стратегия за разширяване, Европейската комисия очертава предприемането на нови, конкретни стъпки в тази посока. Първо, способността на Евросъюза да интегрира една специфична страна ще се оценява във всички ключови етапи на процеса на присъединяване. Тук ще бъдат включени също: импактът от приемането на съответната страна върху европейските институции, бюджета и отделните политики, и в часност селското стопанство и структурните фондове. Второ, ще бъде създадена по-гъвкава система от критерии за отварянето и затварянето на отделните глави в преговорите по присъединяването.

Трето, реформите в правната система, административния капацитет и борбата срещу корупцията и организираната престъпност ще трябва да бъдат решени на едип по-ранен етап. Както подчерта по време на своята пресконференция еврокомисаря Оли Рен, Комисията ще трябва също да се вслушва и комуникира по-добре с еврогражданите. И за да ги направи по-съпричастни, тя ще трябва да обнародва всички ключови документи по процеса на разширяване.